Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Modlitba za pokojný život Romů

Víra spojuje Romy s jejich okolím. V Evropě jsou Romové především křesťané a muslimové, ve světě se však můžeme setkat s Romy všech náboženství. I v České republice je několik romských duchovních v různých církvích (Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Českobratrská církev evangelická). Tam, kde se Romové a neromové dokáží ve své víře sejít, je to velmi obohacující pro obě strany. Romové vnáší do víry svůj temperament a emocionalitu, což přináší do tradiční bohoslužby osvěžení.

Jak upozorňují organizátoři: „Romové však představují v současnosti také nejdiskriminovanější skupinu v Evropě. To je v rozporu s učením většiny náboženství, zastávajících názor, že všichni lidé jsou si před Bohem rovni. Proto je přáním církví i mimokřesťanských náboženství přispět pomocí víry k pokojnému společnému životu všech. Právě společný život bez předsudků totiž všechny nejvíce obohacuje.“

Při společné modlitbě budou moci všichni – věřící i nevěřící, Romové i neromové vyjádřit své přání po společném pokojném životě. Katolickou církev bude zastupovat kněz romského původu P. Vojtěch Vágai. Modlitba je součástí světového romského festivalu Khamoro, který se letos koná od 27. května do 2. června. (http://khamoro.cz, Aleš Pištora)

24. 05. 2013