Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Modlitební večer "Pojď za mnou"

Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze ve spolupráci s římskokatolickou farností sv. Ludmily a za podpory Nadace Arcibiskupského semináře v Praze srdečně zvou na modlitební večer pod názvem „Pojď za mnou“, ve kterém chtějí nabídnout bohatý program osobní duchovní obnovy.

Je již letitým zvykem, že se v mnoha farnostech věřící přede mší svatou nebo po ní modlí za nová kněžská povolání a za svatost svých kněží. I v Arcibiskupském semináři v Praze jsme přijali za svou Ježíšovu výzvu: „Žeň je hojná, ale dělníků je málo. Proste proto Pána žněaby poslal dělníky na svou žeň“ (Mt 9,37n); a proto se za nová povolání modlíme a vyvíjíme různé aktivity. Pravidelně se zde slouží mše svatá za kněžská povolání. Při přímluvách zahrnujeme prosby za povolání dalších služebníků na vinici Páně a v soukromé modlitbě a při modlitebních setkáních pamatujeme na tento úmysl. Bohoslovci se spolu s představenými semináře každoročně připojují k pouti za nová povolání na Svaté Hoře.

V síle zmiňované modlitby vyvíjí seminář za podpory Nadace Arcibiskupského semináře v Praze nejrůznější aktivity. Spadají sem např. adventní a postní víkendová setkání, která se již po řadu let konají v Arcibiskupském semináři. Z nejrůznějších koutů republiky, ale zejména z české provincie, se tu schází až 70 mladých mužů. Pro některé z nich to byl jeden ze zásadních impulsů ke vstupu do semináře.

Péčí o povolání se míní starost o formaci kandidátů kněžství a pastoraci těch, kteří rozlišují své povolání. Nadace Arcibiskupského semináře v Praze finančně podporuje řadu aktivit, které přispívají k formaci bohoslovců. Před zahájením akademického roku máme možnost strávit týdenní exercicie na Svaté Hoře, kde je prostor se v tichu sejít s Pánem a naslouchat Jeho hlasu. I měsíční víkendové rekolekce nám pomáhají k utvrzení našeho povolání. Naše formace zahrnuje i kurz duchovního vedení, ve kterém máme možnost shromáždit poznatky pro svou přípravu na kněžství. Bohoslovci pátého ročníku získávají praktické dovednosti v rámci kurzu, který je připravuje na jáhenské svěcení.

Program modlitebního večera ´Pojď za mnou´ začíná v pátek 30. října 2009 v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru (Praha 2). Bohatý celovečerní program začíná v 16:00 modlitbou růžence za nová kněžská povolání a skončí ve 23 hodin svátostným požehnáním. Těšit se můžete na slavnostní mši svatou s chorálními zpěvy, které bude předsedat kardinál Miloslav Vlk (16:30), multimediální meditativní křížovou cestu (18:00), zpívané nešpory se svědectvími našich bohoslovců a adoraci Nejsvětější svátosti (od 20:00). V rámci večera lze využít i možnost duchovního rozhovoru s řadou zkušených kněží nebo přistoupit ke svátosti smíření. Zároveň bude nabídnuta služba přímluvné modlitby.

„Tento večer se můžete také stát přítelem Arcibiskupského semináře a tím vyjádřit svou podporu jeho aktivitám v rámci péče o povolání. Nová povolání ke kněžství, tedy budoucnost semináře, je naším společným zájmem a naše společná starost,“ říká rektor Arcibskupského semináře v Praze, Mons. ThLic. Artur Matuszek. (www.arcs.cuni.cz, ap)

Pojd za mnou plakat.pdf (dokument Adobe PDF)Pojd za mnou plakat.pdf

19. 10. 2009