Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mons. Dominik Duka se ujal úřadu arcibiskupa

Do pražské katedrály vstoupili arcibiskup Dominik Duka a kardinál Miloslav Vlk ve slavnostním průvodu za znění zvonů kostelů pražské arcidiecéze v 10:00 hodin. Spolu s nimi byli Metropolitní kapitulou u sv. Víta, v jejímž čele stojí probošt biskup Václav Malý, uvítáni u brány také vzácní hosté ze zahraničí, duchovní pražské arcidiecéze, ale i ostatních diecézí. Katedrála byla od ranních hodin zcela plná. Kromě věřících byli přítomni také významní ústavní činitelé, prezident Václav Klaus a také bývalý prezident Václav Havel. Mši svatou koncelebrovali kardinálové Christoph Schönborn z Vídně či Joachim Meissner z Kolína nad Rýnem. Přítomen byl také krakovský kardinál Franciszek Macharski. On a ostatní polští hosté dnes prožívají spolu se všemi ostatními smutnou událost, kdy polský prezident a přes sto dalších cestujících zahynuli při leteckém neštěstí.

Poté, co byl uctěn hlavní patron pražské arcidiecézi sv. Vojtěch přítomný svou relikvií v presbytáři katedrály, pozdravil nového arcibiskupa kardinál Miloslav Vlk. Ve své řeči připomněl formující sílu církve nejen dnes, ale zdůraznil, že církev ovlivňovala a utvářela celé dějiny českého národa.

Provinciál české provincie dominikánů Benedikt Mohelník OP přečetl jmenovací bulu papeže Benedikta XVI. a kardinál Vlk uvolnil svému nástupci svatovojtěšský stolec a předal mu biskupskou berlu. K arcibiskupovi, který byl takto uveden na biskupský stolec, se svým pozdravem obrátil nejprve děkan Metropolitní kapituly dr. Michael Slavík. Jménem kapituly, jménem kněží a jáhnů Arcidiecéze pražské i jménem arcibiskupské kurie přivítal nového arcibiskupa na pražském biskupském stolci. „Prosíme tedy, abyste nám s celou rozhodností hlásal, že není jiného jména, zjeveného lidem, v němž bychom mohli dojít spásy, než jména Ježíšova,“ řekl děkan Slavík.

Svůj pozdrav připojil také prezident republiky Václav Klaus. Ten úvodem poděkoval kardinálu Vlkovi a připomněl „jeden z nezapomenutelných okamžiků“, který se odehrál v době funkčního období kardinála Vlka. Podle prezidenta Klause jím byla loňská návštěva papeže Benedikta XVI. Závěrem vyjádřil český prezident přesvědčení, „že se následující měsíce a roky stanou novou příležitostí jak k dořešení některých otevřených otázek ve vztazích mezi státem a církví, tak k oživení zájmu veřejnosti o duchovní a mravní témata, která církev tradičně nastoluje“. Nového nástupce sv. Vojtěcha pozdravil také zástupci věřících.

Ve svém nástupním kázání zdůraznil nový český primas zakotvení civilizace a naší národní kultury v Bibli, v příchodu svatých Cyrila a Metoděje – tvůrců slovanské abecedy  – , ale také v sepětí se starozákonními židovskými kořeny. V zamyšlení o zdrojích víry v Boha připomenul, že ve víře nejde o fantazii, vášeň či ideologii, ale o svobodnou rozumnou reflexi každého člověka. Z toho plyne, že evangelium je určeno pro všechny.

Na adresu katedrály, do níž vstupuje jako ten, kdo v ní usedá na stolec svatého Vojtěcha, vyzvedl její význam coby symbolu české státnosti, jako místo setkávání národa s Bohem, tedy nikoliv jen jako výlučné vlastnictví církve samotné. V odkazu na své předchůdce, kterými byli  např. svatý  Vojtěch, Arnošt z Pardubic, kardinál Beran či kardinál Tomášek, připomenul právě slavný výrok posledně jmenovaného z roku 1989, že „ církev je na straně národa“. 

Ve svém kázání, které je určitým programem, také neopomenul důležitý aspekt vztahu k lidem, občanům, k sociálnímu cítění. V závěru kázání poděkoval i svému předchůdci kardinálu Miloslavu Vlkovi za vybudování dobrých základů, na kterých ve své práci může stavět. Uvedl, že se zvláště těší na jubileum svaté Anežky České, jejíž 800. výročí narození bude příští rok připomínáno, a na přípravu na rok 2013, který přinese vzpomínku na příchod národních patronů svatých Cyrila a Metoděje.

V závěru mše svaté promluvil Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius v České republice. Popřál novému arcibiskupovi plodnou a požehnanou biskupskou službu a mimo jiné řekl: "Mnohokrát jsem s plným přesvědčením opakoval: Česká republika a Praha zvlášť, má tvář křesťanské krajiny, jen její duše se víře vzdálila." Slovo měla také MUDr. Naděžda Kavalírová z Konfederace politických vězňů a primátor Hradce Králové Ing. Otakar Divíšek.

Na konci mše udělil Mons. Duka své první závěrečné arcibiskupské požehnání. Následoval zpěv Svatováclavského chorálu, společná modlitba nového arcibiskupa s ekumenou a závěrečný slavnostní průvod do arcibiskupského paláce se zpěvem Vesel se, nebes Královno.

V odpoledních hodinách se pražský arcibiskup vydal do Břevnovského kláštera. Na místě, kde roku 993 založil sv. Vojtěch první mužský klášter v našich zemích, se setkal s věřícími převážně z Břevnovské farnosti a poté také s novináři. (ap)

10. 04. 2010