Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mons. Duka se setkal s kardinálem Vlkem

První kroky Mons. Dominika Duky po jeho jmenování vedly z Hradce Králové na pražské arcibiskupství, aby se setkal s kardinálem Miloslavem Vlkem, s dosavadním generálním vikářem Michaelem Slavíkem, vedoucími jednotlivých oddělení arcibiskupství a ostatními zaměstnanci. Při tomto společném setkání přijal Mons. Duka od kardinála Vlka nově vydané partikulární právo „Sbírku právních norem Arcidiecéze pražské z let 1945–2009“, Katalog pražské arcidiecéze a klíč (nejen symbolický) od Arcibiskupského paláce.

Ústy emeritního arcibiskupa pražského kardinála Vlka pražská arcidiecéze poděkovala Svatému otci za jmenování nového arcibiskupa, kterého s vděčností uvítala jako odpověď na své dlouhotrvající modlitby, a popřála mu plnost darů Ducha svatého pro jeho náročné poslání.

Arcibiskup Duka poděkoval a zdůraznil nutnost kontinuity dalšího vývoje v arcidiecézi. Připomenul zásadu, která se při přípravě na kněžství bohoslovcům klade na srdce: po určitou dobu nic neměnit. Kardinál Vlk ve svém proslovu zmínil, že nový arcibiskup přichází z diecéze, kde se narodil první biskup z české krve, svatý Vojtěch, a odkud pocházel i první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Kardinál Vlk poděkoval všem spolupracovníkům úřadu, pochválil jejich nasazení a jako dobrý tým je předal novému arcibiskupovi s výzvou k dobré spolupráci. V závěru setkání Mons. Dominik Duka i kardinál Vlk přítomným požehnali.

Po srdečném setkání se oba arcibiskupové, emeritní i nově jmenovaný, odebrali na pracovní oběd. Při obědě spolu hovořili o úkolech pražského arcibiskupa obecně i o úkolech, které před novým pražským arcibiskupem stojí v nejbližší době. Arcibiskup Dominik Duka požádal kardinála Vlka, aby jako administrátor arcidiecéze tyto úkoly plnil do slavnostního převzetí diecéze. Vyzval pak svého předchůdce, aby byl k dispozici pro pastorační spolupráci v arcidiecézi.

Také samotné slavnostní převzetí arcidiecéze bylo tématem rozhovoru. Na žádost arcibiskupa Duky bylo stanoveno, že se převzetí vedení arcidiecéze uskuteční v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní bohoslužbě za přítomnosti kněží  i veřejnosti v sobotu po Velikonocích dne 10. dubna 2010.

Do té doby se arcibiskup Duka ještě znovu setká s kardinálem Vlkem, aby v jeho doprovodu mohl navštívit jednotlivá oddělení arcibiskupství a seznámit se osobně s jejich vedením, jednotlivými pracovníky a pracovní náplní. (ap)

 

 

15. 02. 2010