Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mons. Slavík požehnal základní kámen kláštera Naší Paní nad Vltavou

V mírně zvlněné krajině na pravém břehu vodní nádrže Slapy pár kilometrů od Neveklova by měl do dvou let stát nový trapistický klášter Naší Paní nad Vltavou. Komunita, jejíž původní členky přišly z italského Vitorchiana, tam buduje svůj nový domov. Nedaleko je vesnička Krchleby, kterou kdysi vlastnil rytíř Mikuláš Krchlebec z Krchleb, jenž sloužil ve vojsku krále Albrechta a zúčastnil se roku 1434 také bitvy u Lipan. Prý to byl právě on, kdo zásadně přispěl k porážce husitského vojska. Na vršcích kolem meandrů Vltavy však dnes vládne klid, který je vhodný právě pro spiritualitu kontemplativního řádu sester trapistek, která má být navíc zaměřena na ekumenismus. Právě zde mohou sestry svým životem v klauzuře poskytovat jasné svědectví o Bohu a jeho království.

Požehnání stavby je v dějinách komunity významný den a velká radost pro všechny sestry, které vidí, jak se jejich očekávání začínají konečně naplňovat. Proto bylo k této slavnosti pozváno také mnoho velmi vážených hostů. Kromě těch, kdo vedli obřad a více než stovky ostatních návštěvníků, se aktu požehnání základního kamene účastnil také italský velvyslanec Fabio Pigliapoco, generální představený trapistického řádu a mnoho zástupců klášterů z Rakouska, Francie a Itálie. Z mateřského kláštera v italském Vitorchianu přijela jeho představená matka Rosaria.

Mons. Diego Causero ve své promluvě řekl, že na místě nového kláštera „povstává oáza spirituality, místo života ve vyprahlé zemi, v zemi s tíživou historií, kde se sekulární společnost chlubí tím, že je nejateističtější zemí na světě.“ Slavnost položení základního kamene tedy Mons. Causero chápe jako den naděje a vzdání díků za nový řeholní dům, který je „rodinou, uprostřed které je milován Bůh“.

Generální vikář Mons. Michael Slavík poté, co všechny jménem kardinála Miloslava Vlka pozdravil, připomněl snahu Davida, jak je popsána v druhé knize Samuelově, postavit Hospodinu chrám. Připomněl, jak se Hospodin prostřednictvím proroka Nátana ptá: „Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil?“ a ukládá prorokovi, aby vyřídil: „Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě.“ Podobně je i dílo sester trapistek dílem Boha, zakončil svou řeč Mons. Slavík. Po ní byla přečtena zakládací listina, kterou podepsali v čele s nunciem Causerem a generálním vikářem Slavíkem také zástupci klášterů a přítomní kněží.

Komunitu, která v Poličanech nyní působí, pozval kardinál Vlk do Čech z mateřského kláštera trapistek v italském Vitorchianu. Při odjezdu z Vitorchiana tvořily zakládací skupinu, která definitivně opustila mateřský klášter 22. dubna 2007, tři Češky, pět Italek a jedna Maďarka. K nim se v průběhu října a listopadu 2007, poté co skončily své formační období v mateřském domě, přidaly tři české novicky. Následně pak přistoupily čtyři postulantky, které pocházejí z různých částí České republiky. V Poličanech tedy nyní působí šestnáct sester. Ty nejprve postavily dům pro hosty, který v současné době využívají, a který následně, až se postaví skutečný klášter s kostelem, bude zcela sloužit přijímání poutníků a hostů, tedy všech, kteří budou chtít strávit několik dní v tichu a samotě, aby zde načerpali nové síly pro svůj každodenní život.

Klášter, obklopený rozlehlou přírodou, má být místem ticha a samoty, aby se mnišský život mohl rozvinout podle svého vlastního charismatu. Má být ale také místem práce. Sestry trapistky si vydělávají na živobytí prací vlastních rukou, která spočívá v obdělávání polí a v různých řemeslnických pracích v závislosti na  podmínkách a možnostech místa, kde se klášter nachází. Sestry z kláštera Naší Paní nad Vltavou plánují obdělávat pole, ovocný sad či zeleninovou zahradu. Chtějí vyrábět sádrové sošky, malované a lepené ikony, růžence a obrázky a mají v úmyslu se také zabývat včelařstvím. Řád cisterciáků přísnější observance neboli trapistů je řádem kontemplativním, který žije podle řehole sv. Benedikta a vytyčil si heslo „ora et labora“, tzn. modlitbu a manuální práci ve společném životě a v poslušnosti. (ap)

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

05. 08. 2008