Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mons. Václav Malý a Dominik Duka gratulují Kamile Moučkové

Patnáctičlenná porota – Výbor Ceny Arnošta Lustiga – složená z předních postav české kultury, politiky a vědy vybrala laureátku na základě prokákaných hodnot Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost. „Kamila Moučková svým životem a svými postoji zcela splňuje všechna čtyři kritéria, která jsou základními aspekty pro udělení Ceny Arnošta Lustiga.  Její morální kvality se v plné míře prokázaly při Pražském jaru 1968. Z televizního studia ji tehdy doslova vyvedli sovětští vojáci s nabitými samopaly přitisknutými na její záda. Přes veškerý nátlak však nikdy od svých názorů neustoupila,“ ocenil držitelku ceny ve svém projevu předseda poroty Jan Pirk.  

Proslov V. Malého

Kamile Moučkové osobně pogratuloval i biskup Václav Malý. „V době čtyřicetileté poroby někteří utíkali, jiní se stali lhostejnými a někdo pěstoval nenávist. Naštěstí tu ale byli i jedinci, kterým byla osobní svoboda bližší než vlastní sláva a popularita“, ocenil biskup Malý rozhodnost, s jakou se Kamila Moučková v osudný den postavila proti invazi vojsk Varšavské smlouvy, přestože ji tento postoj zařadil mezi nežádoucí osoby. Sama Kamila Moučková se přiznala, že se jí už o srpnových událostech z roku 1968 příliš mluvit nechce. „Vím ale, že je kvůli tomu potřeba mluvit zejména kvůli mladším generacím a neustále jim připomínat jména jako Jan Palach, nebo Milada Horáková, stejně jako hodnoty svobody a demokracie. Mladí by měli vědět, že tomu tady vždycky takhle nebylo. Jaro 1968 bylo neuvěřitelné, rezonující, mohli jsme se svobodně nadechnout. A pak se stalo neuvěřitelné skutečným. Okupace. Prachsprostá sovětská okupace“, vrátila se Kamila Moučková k momentům, které změnily na další dvě desetiletí nejenom její život. Přestože se po vyhazovu z televize musela živit podřadnými dělnickými profesemi, nadále aktivně vystupovala proti novému režimu. „Když se za sebou ohlédnu, tak vím, že jsem nikdy nikoho nepodrazila, nikdy jsem nikoho nepodvedla a nikdy jsem nikomu vědomě neublížila“, zhodnotila Kamila Moučková svůj život a dodala, že „takový pocit je k nezaplacení“. 

Proslov K. Moučkové

 Cenu Arnošta Lustiga zřídila v roce 2012 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci trvalého prozaikova odkazu. Ocenění získává občan České republiky, osobnost, která se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig zasloužila o udržení a rozvoj mravních hodnot. Hlavním smyslem udělování Ceny Arnošta Lustiga je propagovat výše uvedené hodnoty – Odvahu a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost ve všech rovinách a oblastech života české společnosti. První Cena Arnošta Lustiga za rok 2011 byla udělena pražskému biskupovi mons. Václavu Malému.

(jne)  

Dominik Duka gratuluje Kamile Moučková k získání ceny Arnošta Lustiga za rok 2012.  

 

 

Václav Malý popřál Kamile Moučkové, aby se i nadále dokázala těšit ze svého okolí.

 

 

 

Kamila Moučková s hosty slavnostního předávání. Zleva: Bohuslav Svoboda, Miroslava Němcová, Kamila Moučková, Pavel Smutný a biskup Václav Malý.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 04. 2013