Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mravnost dnes?

Prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c. mult. (6. listopadu 1924 Praha) je český filosof, pedagog a komeniolog, mluvčí Charty 77 a v letech 1990–1994 rektor Univerzity Karlovy. Narodil se v Praze 6. 11. 1924. Absolvoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor filosofie. Dále absolvoval přírodovědeckou fakultu Vysoké školy pedagogické. Působil jako středoškolský profesor a v roce 1957 obsadil na základě konkursu místo asistenta analytické chemie. V šedesátých letech se postupně mohl vracet k filosofii. V roce 1967 byl jmenován docentem a roku 1990 pak vysokoškolským profesorem.

Byl účastníkem a organizátorem ilegálních filosofických seminářů a editor samizdatových publikací. Za svou nonkonformní činnost (od počátku signatářem Charty 77 a dva roky jejím mluvčí) byl persekvován. V roce 1989 byl jedním z organizátorů listopadového převratu. Od ledna 1990 do února 1994 zastával funkci rektora Karlovy univerzity.

Přednášel na mnoha univerzitách v zahraničí.  Je doktorem honoris causa na univerzitách v řadě evropských zemí, v USA a v Asii.  Je čestným členem mnoha organizací doma i v zahraničí, vyznamenán řadou čestných uznání a medailí.

Jako Patočkův žák vychází ve své filosofii z fenomenologie. V rámci celostně zaměřené reflexe staví proti totalismu ontologicky a agathologicky koncipovaný holismus, vyúsťující do filosofie výchovy. Zdůrazňuje homogenitu jednotlivých dějinných věků (byť otevřených různým interpretačním přístupům) rámci příběhu „svět“. Věk po poslední etapě eurověku nazývá světověk. Snaží se sledovat základní filosofické ladění J. A. Komenského v duchu jeho emendace, obracející se k Bohu. Publikoval přes 300 prací. (ap, http://filosofie.upce.cz, foto: www.carolusquartus.net)

13. 10. 2009