Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mše ke cti blahoslaveného Jana Pavla II.

Po jejím skončení (cca 19.30 hodin) následuje v barokním refektáři kláštera prezentace knihy „Vyznání papežského teologa“ vydanou Karmelitánským nakladatelstvím. Jedná se o knihu rozhovorů Patrice Favra s kardinálem Georgesem Cottierem OP, teologem papežského domu Jana Pavla II. Se svým příspěvkem vystoupí překladatelé knihy PhDr. Dagmar Halasová a Prof. František X. Halas, člen Papežské akademie Pro Vita Doc. MUDr. Petr Hach, pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Setkání moderuje redaktor Karmelitánského nakladatelství Pavel Mareš. Slavnostní večer pořádá "Dominikánská 8" se spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím a CTU při KTF UK.

Georges Cottier (1922) byl patnáct let teologem papežského domu Jana Pavla II. Z teologického hlediska připomínkoval různé papežské dokumenty, a měl tak bezprostřední vhled do papežova myšlení a záměrů, úspěchů i strádání. Klíčovým tématem jeho rozhovoru s novinářem P. Favrem je tedy osobnost a pontifikát Jana Pavla II.

Kardinál Cottier odpovídá na rozmanité a složité otázky jednoduše, přímo a zároveň originálně. Vyjadřuje se k problému víry a nevíry v dnešním světě, k postavení křesťanů v sekularizované Evropě, ale i k rozruchu kolem antikoncepční pilulky nebo k příčinám společenské revolty v 60. letech. Zabývá se novým vztahem církve k islámu a představuje hlavní momenty uzdravování židovsko-křesťanských vztahů.

Z knihy vyvstává i pozoruhodná osobnost samotného Cottiera. Tento Švýcar vstoupil v mládí do dominikánského řádu, studoval filozofii a teologii a po II. světové válce se stal ceněným odborníkem na Marxe a otázky ateismu a moderní kultury. Na Druhý vatikánský koncil doprovázel svého učitele, kardinála Charlese Journeta. Od koncilu až do současnosti byl účastníkem mnoha klíčových debat o církvi v západní i východní Evropě, na Blízkém východě i v Americe. (Benedikt Mohelník, www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz)

04. 05. 2011