Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Předání Mezinárodní ceny sv. Vojtěcha

Mezinárodní cenu sv. Vojtěcha za mír, svobodu a spolupráci v Evropě předá Dr. Árpádu Gönczovi, dlouholetému prezidentovi Maďarské republiky, prezident České republiky Václav Klaus. V sobotu 13. června 2009 ve 14:00 hodin v Rudolfově galerii Pražského hradu převezme cenu sv. Vojtěcha v zastoupení laureáta jeho dcera, dřívější ministryně zahraničních věcí Maďarské republiky Dr. Kinga Gönczová. Oslavnou řeč přednese na přání laureáta Dr. František Mikloško, první svobodně zvolený předseda Slovenské národní rady.

Pořadatelem předání ceny je představenstvo Nadace sv. Vojtěcha spolu s členy české sekce jejího Výboru pro Mezinárodní cenu, kterými jsou kardinál Miloslav Vlk (předseda), Karel Schwarzenberg a velvyslanec Dr. Rudolf Jindrák. Mezinárodní výbor ceny sv. Vojtěcha udělí cenu sv. Vojtěcha za rok 2009 panu  Dr. Árpádu Gönczovi za jeho výjimečné politické působení pro Evropu.

Den předtím pořádá Adalbert-Stiftung společně s Univerzitou Karlovou v Praze a Nadací Konrada Adenauera na počest nositele ceny od 11:30 hodin mezinárodní kolokvium na půdě Univerzity Karlovy v Praze, kterého se zúčastní také kardinál Miloslav Vlk. Pod vedením bývalé předsedkyně německého Bundestagu Prof. Rity Süssmuthové se bude diskutovat na téma „Společenské změny v zemích sv. Vojtěcha po pokojných revolucích – společné prvky a rozdíly“.

Účastníky budou JUDr. Ján Čarnogurský, bývalý předseda vlády Slovenské republiky, Dr. Jürgen Dieringer z Andrássyho univerzity v Budapešti, Adam Krzemiński, novinář z Varšavy, PhDr. Miroslav Kunštát z Univerzity Karlovy v Praze, Dr. Kai-Olaf Lang z Nadace pro vědu a politiku v Berlíně a dcera laureáta Dr. Kinga Gönczová, bývalá ministryně zahraničních věcí Maďarské republiky z Budapešti. Kolokvium se koná pod záštitou bývalého ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga a rektora Univerzity Karlovy v Praze Prof. Václava Hampla.

Visegrádská skupina vznikla z úsilí zemí střední Evropy o spolupráci v řadě oblastí v rámci celoevropské integrace. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko byly vždy součástí jedné civilizace sdílející kulturní a intelektuální hodnoty a společné kořeny náboženských tradic. Všechny země Visegrádské skupiny usilovaly o členství v Evropské unii. Roku 1991 se zástupci ČSFR, Maďarska a Polska dohodli na spolupráci při vstupu do EU. Místem setkání bylo zvoleno starobylé maďarské město Visegrád jako připomínka setkání tří králů v roce 1335. Svou integraci do EU završily všechny čtyři země v roce v roce 2004. Visegrádská skupina se dále snaží podporovat spolupráci zvláště se zeměmi sousedskými a usiluje o posílení stability v regionu Střední Evropy.

Kolokvium proběhne v pátek 12. června 2009 od 12:00 hodin ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3/5, Praha 1. K účasti na tiskové konferenci 13. června ve 12:45 hodin a na následném slavnostním předávání ceny ve 14:00 hodin v Rudolfově galerii Pražského hradu je potřebná akreditace. Akreditovat se můžete  prostřednictvím tiskového pracoviště nadace Adalbert-Stiftung (public-relations@adalbert-stiftung.de,  +49-160-5347758). (ap)

11. 06. 2009