Vyhledávání Menu

Mše svatá pro Kolpingovo dílo


V pátek 5. srpna 2016 bude Mons. Anton Otte od 18.00 hodin sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro mezinárodní mírové putování Kolpingova díla, které se letos koná v Praze. Duchovním správcem českého Kolpingova díla je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.


66416


Kolpingovo dílo je blahoslaveným Adolphem Kolpingem založený spolek, který nabízí rodinné společenství, provázející své členy celým životem. Členové Kolpingova díla jsou angažovaní křesťané. Kolpingovo dílo chce své členy povzbudit a připravit k tomu, aby aktivní spoluprací, na základě křesťanské nauky, přebírali spoluzodpovědnost ve všech sférách společnosti.

V Čechách je historie Kolpingova hnutí spjata s názvem Jednota katolických tovaryšů. Koncem 19. a začátkem 20. století vzniklo ve světě více než tisíc jednot, resp. Kolpingových domů. V českých zemích byla většina z nich založena v letech 1848 - 1898. Celkem vznikly přibližně v 60 městech, z toho nejvýznamnější působily v Praze, Brně, Kroměříži a Znojmě.

Tyto jednoty naplňovaly myšlenku Adolpha Kolpinga, pomoci mladým tovaryšům přicházejícím do města na zkušenou, poskytnout jim střechu nad hlavou a zázemí. Usilovaly o zdravý růst mladých lidí a jejich zapojení do sociálně prospěšné a společenské činnosti. Po nuceném přerušení činnosti v důsledku zákazu nacistickým a později komunistickým režimem, se činnost organizace po pádu komunismu obnovila. Více na www.kolpingpraha.cz. (Jiří Musil, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 08. 2016