Vyhledávání Menu

Mše svatá za lidické oběti


Na místě zbořeného kostela sv. Martina v areálu Národního památníku Lidice bude 11. června 2016 od 9.00 hodin sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner mši svatou na památku vyhlazení obce Lidice.


62513


Pietní vzpomínka k 74. výročí vyhlazení obce Lidice bude zahájena mší svatou na základech kostela sv. Martina, kterou bude sloužit arcibiskup Jan Graubner. V 10.50 pronese projev prezident republiky Miloš Zeman a bude následovat modlitba arcibiskupa Graubnera. Dále promluví také předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodička, první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, starostka obce Lidice Helena Vondráčková a další. Součástí programu bude také celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. Program doplní doprovodné akce.

S lidickou tragédií je úzce spojeno jméno místního faráře P. Josefa Štemberky. Existuje svědectví, že když krátce před zásahem gestapa odjel do Buštěhradu odevzdat matriky sousednímu knězi, doslechl se, že se cosi proti Lidicím chystá a byl vyzván, aby se již nevracel. Přesto se rozhodl vrátit se mezi své farníky. Neexistuje jediný svědek, který by dovolil nahlédnout na poslední hodiny prožité ve stodole Horákova statku, kde byl s ostatními lidickými muži P. Josef Štemberka zavřený. Je ovšem velmi pravděpodobné, že v této beznadějné chvíli dodával svým farníkům sílu, odvahu i víru. Na své faře schovával manžele, jejichž dcera o tom vydala svědectví. Byl mu prý gestapem nabízen volný odchod z obce, ale kněz, žijící třiatřicet let v Lidicích, nabídku nepřijal. Ke zdi Horákova statku se třiasedmdesátiletý bělovlasý pastýř postavil jako jeden z posledních. Více na www.lidice-memorial.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 06. 2016