Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mše svatá za oběti komunismu v Památníku Vojna

Mši svatou bude sloužit P. Ján Andrej, duchovní správce farnosti sv. Petra na Slivici, a P. Jindřich Krink, duchovní správce farnosti sv. Jakuba v Příbrami. V přednáškovém sále Památníku Vojna na bohoslužbu navazuje přednáška vyšetřovatele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Ing. Adolfa Rázka na téma „Josef Toufar a číhošťské události v kontextu 50. let 20. století“.

Památník Vojna u Příbrami je muzejní expozice věnovaná obětem komunismu. Nachází se v prostorách bývalého pracovního tábora Vojna, na trojmezí obcí Lešetice a Lazsko a příbramské části Zavržice u Příbrami. Tábor byl vybudován v letech 1947 až 1949 německými válečnými zajatci. Po jejích odchodu začal tábor od poloviny roku 1949 do roku 1951 plnit účel tábora nucených prací pro politické vězně nastupujícího komunistického režimu. Vězni byli využívání zejména jako pracovní síla při těžbě uranové rudy v nedalekých dolech. Od roku 1951 do roku 1961 byl tábor používán jako vězeňské zařízení. (Aleš Pištora, Vladimír Vojáček)

26. 06. 2013