Vyhledávání Menu

Mše svatá za Olgu Havlovou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zve ke společné vzpomínce na manželku prezidenta Václava Havla, která se věnovala zlepšení života lidí na okraji. Mši svatou bude v neděli 4. ledna 2015 od 10.00 hodin v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha sloužit biskup Václav Malý, dlouholetý člen správní rady.

Bohoslužba se bude konat u příležitosti 25. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který paní Olga založila v roce 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od roku 1992 organizace působí pod názvem Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Hlavním cílem nadace je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným, chudým a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Paní Olga za přínos občanské společnosti obdržela řadu významných českých a zahraničních ocenění. Měla zásluhu na tom, že se změnil přístup k lidem se zdravotním postižením v naší společnosti. Výbor ve své činnosti pokračuje i po jejím odchodu a za dobu své existence přerozdělil potřebným přes 700 miliónů korun a podpořil téměř 25 tisíc jednotlivců. Více na www.vdv.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 01. 2015