Vyhledávání Menu

Mše svatá za zemřelé bezdomovce

Komunita Sant´Egidio zve na mši svatou za všechny zemřelé lidi bez domova. Bohoslužba se koná 6. listopadu 2013 od 18.00 hodin v kostele sv. Kříže (Na příkopě 16) a bude ji sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po bohoslužbě následuje občerstvení.

Členové Komunity Sant’ Egidio se podle příkladu milosrdného samaritána snaží pomoci lidem, kteří žijí v těžkých životních podmínkách. Každý týden v Praze (ale i v dalších městech) připravují jídlo, teplé nápoje, pořádají sbírky oblečení a spacáků, které poté osobně rozdávají chudým v ulicích svých měst. V Praze kolem osmé hodiny večer na občerstvení čekají dva zástupy lidí: jeden na Příkopech a druhý u Hlavního nádraží. Dobrovolníci Komunity Sant’ Egidio je nazývají „přáteli“ a během rozdávání jídla se s nimi dělí o radosti a starosti uplynulého týdne.

Velkou pomocí pro lidi bez domova v pražské arcidiecézi jsou především nejrůznější aktivity Charity. Vedle seniorů jsou lidé bez domova jejími nejčastějšími klienty. Charita nabízí jak pomoc organizovanou dobrovolníky, tak profesionální sociální služby, je přitom jako významný poskytovatel péče o lidi bez přístřeší jedním z partnerů magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí. V Azylových domech pro lidi bez přístřeší v Praze (Azylový dům sv. Terezie) a Berouně (Azylový dům sv. Jakuba) poskytuje Charita dlouhodobější ubytování, v průběhu kterého klienti s pomocí odborníků pracují na tom, aby se dokázali začlenit zpět do společnosti. Noclehárny pak nabízejí přenocování na nejnutnější dobu.

Útočiště během dne nabízejí dvě charitní nízkoprahová denní centra – jedno se nachází v pražském Karlíně, druhé v Berouně. Lidé bez přístřeší zde mají možnost vyprat si oblečení, osprchovat se, najíst se polévky. V zimě centra umožňují přespání na „teplé židli“, protože se obvykle nedostávají kapacity v noclehárnách a lidem bez přístřeší hrozí újma na životě a zdraví. Neformální denní centra provozují Charity také v pražských městských částech 1, 2 a 8 a ve Staré Boleslavi. Nabízí chléb nebo polévku, příp. oblečení a léky.

V průběhu zimy se Arcidiecézní charita Praha tradičně zapojuje do společných projektů s dalšími neziskovými organizacemi. Cílem těchto akcí je doplnit v Praze kapacitu stálých nocleháren v době zvýšené potřeby azylu. V uplynulém roce šlo např. o projekt Středisko pomoci Vackov. Noclehárnu využívalo přibližně 300 osob, kterým bylo zajištěno přes 6 tisíc noclehů. V Berouně a Praze probíhají terénní programy zaměřené na osoby, které nevyužívají žádný dostupný systém pomoci. Vyhledávají osoby bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí, snaží se vybudovat vztah důvěry, nabídnout informace, podporu a motivaci ke změně stávající situace.

Farní charita Beroun rozvíjí také službu sociální rehabilitace. Během intenzivní práce s každým jednotlivým klientem jsou obnovovány nebo upevňovány jeho pracovní a sociální návyky. Součástí programu je vzdělávání, pracovní rekvalifikace, poradenství, ale i práce na tréninkových pracovištích, kde klienti vykonávají pod vedením neodborné stavební práce, úklidové práce, upravují zeleň a pracují v lese. Více na www.santegidio.cz a http://praha.charita.cz. (Aleš Pištora, Jarmila Lomozová)

Aleš Pištora 01. 11. 2013