Vyhledávání Menu

Mše svatá za zemřelé bezdomovce


Komunita Sant´Egidio zve na mši svatou za všechny zemřelé lidi bez domova. Bohoslužba se koná 14. října 2015 od 18.00 hodin v kostele sv. Kříže (Na příkopě 16) a bude ji sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po bohoslužbě následuje občerstvení.


48170

Foto: Arcidiecézní charita Praha

Členové Komunity Sant’ Egidio se podle příkladu milosrdného samaritána snaží pomoci lidem, kteří žijí v těžkých životních podmínkách. Každý týden v Praze (ale i v dalších městech) připravují jídlo, teplé nápoje, pořádají sbírky oblečení a spacáků, které poté osobně rozdávají chudým v ulicích svých měst. V Praze kolem osmé hodiny večer na občerstvení čekají dva zástupy lidí: jeden na Příkopech a druhý u Hlavního nádraží. Dobrovolníci Komunity Sant’ Egidio je nazývají „přáteli“ a během rozdávání jídla se s nimi dělí o radosti a starosti uplynulého týdne.

Velkou pomocí pro lidi bez domova v pražské arcidiecézi jsou především nejrůznější aktivity Charity. První říjnový den, na svátek sv. Terezie z Lisieux, proběhla například v Azylovém domě sv. Terezie oslava určená pro klienty nízkoprahového denního centra a noclehárny. Vedle seniorů jsou lidé bez domova jejími nejčastějšími klienty. Charita nabízí jak pomoc organizovanou dobrovolníky, tak profesionální sociální služby, je přitom jako významný poskytovatel péče o lidi bez přístřeší jedním z partnerů magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí. V Azylových domech pro lidi bez přístřeší v Praze (Azylový dům sv. Terezie) a Berouně (Azylový dům sv. Jakuba) poskytuje Charita dlouhodobější ubytování, v průběhu kterého klienti s pomocí odborníků pracují na tom, aby se dokázali začlenit zpět do společnosti. Noclehárny pak nabízejí přenocování na nejnutnější dobu.

Útočiště během dne nabízejí dvě charitní nízkoprahová denní centra – jedno se nachází v pražském Karlíně, druhé v Berouně. Lidé bez přístřeší zde mají možnost vyprat si oblečení, osprchovat se, najíst se polévky. V zimě centra umožňují přespání na „teplé židli“, protože se obvykle nedostávají kapacity v noclehárnách a lidem bez přístřeší hrozí újma na životě a zdraví. V průběhu zimy se Arcidiecézní charita Praha tradičně zapojuje do společných projektů s dalšími neziskovými organizacemi. Cílem těchto akcí je doplnit v Praze kapacitu stálých nocleháren v době zvýšené potřeby azylu. Více na www.santegidio.cz a http://praha.charita.cz. (Aleš Pištora)


Aleš Pištora 09. 10. 2015