Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mše v katedrále zahájí Svatováclavský rok

V úterý 22. ledna v 18 hodin bude kardinál Miloslav Vlk sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou, kterou zahájí Svatováclavský rok. Bohoslužby ve Svatováclavské kapli, která se koná v rámci plenárního zasedání České biskupské konference, se zúčastní všichni čeští a moravští biskupové a pražský arcibiskup při ní vyhlásí jubilejní rok, v němž si budeme připomínat 1100. výročí narození sv. Václava, patrona českých zemí.

Letošní rok 2008 je výzvou připomenout si některé významné letopočty našich dějin zakončených osmičkou. Kromě jiných je to také výročí narození sv. Václava, jenž se podle historiků narodil někdy mezi lety 907 až 909. „Tento rok bude v naší arcidiecézi rokem svatováclavským. Podle tradice se Václav narodil v r. 908, tedy před jedenácti sty léty. Připomínka jeho výročí je záležitostí nejen naší arcidiecéze, ale celé církve v naší vlasti,“ říká kardinál Vlk.

V rámci oslav, nad jejichž průběhem se nyní čeští a moravští biskupové zamýšlejí, se plánují, kromě každoroční svatováclavské pouti do Staré Boleslavi a oslav ve všech farnostech a diecézích, jichž je sv. Václav patronem, také kolokvia ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií či vědecká konference.

Svatý Václav jako symbol české státnosti a patron českých zemí se dotýká nás všech. V závěrečné řeči loňské svatováclavské poutní mše ve Staré Boleslavi kardinál Vlk připomněl, že navzdory všem úvahám o významu Václavova pozemského působení se český kníže, svatořečený krátce po své smrti, stal symbolem jednoty českého národa. Jeho úsilí po smírném řešení sporů je pro nás, a především pro naše politiky, výzvou i dnes. A právě proto je Svatováclavský rok, prozářený světlem knížete svatého Václava a v doprovodu krále a císaře Karla IV., jehož výročí si letos také připomeneme, „rámcem, v němž chceme vírou uchopit i ostatní ´osmičkové´ příležitosti, které jsou na rovině státní a společenské“. (ap)

15. 01. 2008