Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mše za Dr. Františka Noska

Dr. František Nosek (1886-1935), významný katolický činitel předválečné doby, právník a národohospodář, byl členem laického III. řádu sv. Františka a blízkým spolupracovníkem františkánského kněze P. Jana Evangelisty Urbana OFM. Byl veřejně činný jako ekonom a politik. Věnoval se také práci s mladými lidmi a charitativní činnosti. Od jeho úmrtí putovali do Poříčí na zádušní mše jeho přátelé, později až dodnes také další věřící.

Po maturitě na chrudimském gymnáziu studoval na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Roku 1918 byl spoluzakladatel ČSL. Od roku 1919 byl místopředsedou výkonného výboru ČSL a poslancem Národního shromáždění. V letech 1925–1926 zastával úřad ministra vnitra, poté byl v letech 1926–1929 ministrem pošt a telegrafů. Přivedl k rozkvětu Svaz hospodářských družstev a založil 84 záložen i Ústřední lidovou záložnu. Pod jeho patronací byly založeny domovy pro staré a opuštěné lidi v Litomyšli, v Nasavrkách, v Březnici, ve Kbelích a v Hostomicích pod Brdy. Zasloužil se o vybudování prázdninových kolonií pro mládež ve Dvorku u Přibyslavi, v Jílovicích u Třeboně a ve Skalici u Litoměřic. Je pochován na hřbitově v Poříčí nad Sázavou. (Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století)

18. 04. 2008