Vyhledávání Menu

MŠE ZA OLGU HAVLOVOU


Biskup Václav Malý bude v neděli 24. ledna 2016 sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 10.00 hodin mši svatou za Olgu Havlovou a dárce Nadace Olgy Havlové. Bohoslužbu hudebně doprovodí sbor Carmina Bohemica spolu s varhaníkem Josefem Kšicou.


56218


Letos v lednu uplyne 20 let od úmrtí Olgy Havlové, která byla první manželka československého a později českého prezidenta Václava Havla a zakladatelka Výboru dobré vůle. Olga Havlová (1933-1996) se celý život neúnavně věnovala vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Tento odkaz zanechala i nadaci, kterou založila. V roce 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných založila Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Hlavním cílem organizace je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Havlová za přínos občanské společnosti obdržela řadu významných českých a zahraničních ocenění. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 01. 2016