Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mší svatou bude oslaveno 830 let Modřan

Slavnostního programu se kromě biskupa Herbsta zúčastní také primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, senátoři Tomáš Grulich a Jan Nádvorník, poslankyně Helena Malottová a starosta městské části Praha 12 Petr Hána spolu se svými zástupci.

Po slavnostní mši v modřanském kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v pavilonu základní a mateřské školy K Dolům představena Malá kronika Prahy 12. Poté proběhne vernisáž výstavy Paměť Modřan, která bude veřejnosti otevřena 30. října a potrvá do 27. listopadu 2008.

Modřany jsou největší obcí městské části Praha 12. Roku 1936 byly povýšeny na městys, roku 1963 se staly samostatným městem a v roce 1968 byly sloučeny s Prahou. Od 12. století patřily Modřany vyšehradské kapitule. Právě záznam o darování Modřan vyšehradské kapitule přemyslovcem Soběslavem II. roku 1178 bývá považován za první zmínku o Modřanech.

Modřanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi nejstarší historické místní objekty, je národní kulturní památkou. Kdy vznikl, se sice neví, ale je zmiňován již na přelomu 13. a 14. století. Byl postaven na románských základech a za dobu své existence byl mnohokrát přestavován a upravován. Byl několikrát vypleněn a po třicetileté válce opraven péčí cisterciáků. Z této doby pochází jeho dnešní podoba, která doznala již jen menších změn v druhé polovině 19. století, kdy se o významnou rekonstrukci zasloužil P. Karel V. Böttcher. (ap)

29. 10. 2008