Vyhledávání Menu

Myslivost

78772

Zvěř a výkon myslivosti k lesu patří (při únosných stavech zvěře)

Myslivost je nedílnou součástí komplexní péče o les a krajinu. Hlavním cílem není jen dosáhnout vyvážených stavů zvěře s lesním prostředím, ale i soustavná péče o toto prostředí. Prostředky získané z pronájmů honiteb a výkonu práva myslivosti musí být z části vráceny zpět do lesa, honiteb. Narušené vztahy jsou v některých lokalitách (Krušné hory) velkou výzvou pro lesní správce a vlastníky lesů. Odloučení vlastnického práva od práva myslivosti, pokračující změny ve využívání krajiny, stavební činnost, intenzifikace zemědělské a lesnické výroby, rekreační tlak jsou faktory, které musíme při managementu zvěře zohlednit (péče o úživnost honitby, klidové zóny, přezimovací obůrky to vše založené na odbornosti a tradici české myslivosti). Snahou arcibiskupství je přispět k uchování bohatství české myslivosti a jejímu předání dalším generacím (trubači, kynologie apod.). V současné době probíhá proces vytváření vlastních honiteb. Část nově uznaných honiteb v držení Arcibiskupství pražského bude určena k pronájmu a část bude obhospodařována ve vlastní režii. Více informací o pronájmu honiteb a poplatkových lovech v režijních honitbách poskytne:

Referent myslivosti a dotací: Ing. Jiří Horák (jiri.horak@apha.cz, 220 181 514, 731 591 692)

Poplatkové lovy

Lesní správa nabízí poplatkové lovy v níže uvedených režijních honitbách:

68096Roželov
Honitba Roželov se rozkládá na jižní a jihozápadní straně třemšínského masivu v jižní skupině Brd. Jedná se o rozsáhlou lesní oblast, kde v druhové skladbě převládá smrk, ale najdeme zde i porosty dalších dřevin – buk, modřín, jasan, dub, olše či bříza. Celá honitba je dobře zpřístupněna hustou sítí lesních cest, jež navazují na veřejné komunikace spojující Brdy s okolními aglomeracemi (Praha cca 70 min, Plzeň cca 45 min). Honitba je hojně zazvěřena především spárkatou zvěří. Normovány jsou stavy zvěře vysoké, černé a srnčí, dále je možné lovit i migrující jedince jelena siky. Pro lovecké hosty lze zajistit ubytování v rožmitálském penzionu Panský dům, který arcibiskupství provozuje. Případně je k přenocování možné využít i loveckou chatu Moricka, která je umístěná téměř ve středu honitby.

62505Nový Dům
Honitba Nový dům vznikla v roce 2016 sloučením původních honiteb Nový dům a Horní Blatno v nejatraktivnější části Krušných hor. Tím vznikla lesní jelenářská honitba o rozloze téměř 2000 ha. Lov jelení a černé zvěře v NPR Novodomské rašeliniště a v její bezprostřední blízkosti, nabízí nevšední zážitky horské myslivosti ve velmi dobře zazvěřené honitbě.  Bonusem pro vytrvalé a zdatné lovce může být i setkání s tetřívkem v jeho přirozeném prostředí. Zkušený a diskrétní personál, po dohodě s Vámi, přizpůsobí způsob lovu Vašim požadavkům, dovednostem a možnostem. S přáním Lovu zdar Vás zveme k nám, do Krušných hor.

 
Chynín

V jihozápadní části brdských lesů, v prostředí nádherné přírody plné zvěře, se nachází honitba Chynín. V doprovodu profesionálních myslivců se naskýtá možnost poplatkového lovu jelena evropského, srnce či prasete divokého. Srdečně Vás zveme k jedno či vícedenní návštěvě s možností ubytování v loveckém srubu nebo v penzionu Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem.

 

 

Ceník poplatkových lovů


10. 05. 2016