Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Na Arcibiskupském paláci visí nová vlajka

Vlajka o třech vodorovných pruzích v barvách pražského arcibiskupství (žlutém uprostřed a dvou černých po okrajích) má uprostřed černý španělský štít. V jeho středu je umístěna bílá pětilistá růže, symbol Slavníkovce sv. Vojtěcha. Ta je podložená žlutou berlou, k níž je připojeno bílé vélum. Dovnitř obrácená berla symbolizuje pastýřský úřad biskupa, ale zároveň také abatyši kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě ctihodnou Mladu, která se jako dcera Boleslava I. zasadila o vznik biskupství v Praze. Berla je zkřížena se žlutým kopím sv. Václava s bílým svatováclavským praporcem se třemi plameny a černou svatováclavskou orlicí. Přes ně je položen patriarší kříž, symbolizující primase českého.

Vlajku za zvuku fanfár do presbytáře svatovítské katedrály přinesl Milan Novák, rytíř papežského řádu svatého Řehoře Velikého. Autor vlajky Zdeněk Velebný popsal několika slovy symboliku vlajky a ta byla poté v průvodu donesena až k Arcibiskupskému paláci a tam zavěšena. Jak řekl při žehnání pražský arcibiskup, „vlajka se má stát novým symbolem naší místní církve.“ Do budoucna má být vyvěšena na budovách všech institucí, které zřizuje pražská arcidiecéze. (Aleš Pištora)

12. 05. 2012