Vyhledávání Menu

Na Břevnově přečtou jména kněží padlých během války


Břevnovská farnost pořádá ve dnech 22. – 24. září 2015 v bazilice sv. Markéty (Markétská 1/28, Praha 6) akci nazvanou „Svatováclavské večery“. Jejím hlavním tématem bude čtení jmen kněží vězněných nebo padlých za druhé světové války.


47552


Součástí večera bude duchovní slovo (prof. Jan Sokol, prof. Petr Piťha a další), úryvek z Písma, varhanní improvizace (Marek Čihař), chvíle ticha pro osobní meditaci, společný zpěv (písně z Taizé), modlitba za národ atp. Začátek je vždy v 19.00 hodin a program potrvá až do 22.00 hodin (první večer 22. září otevíráme už mší svatou v 18.00 hodin „Za zemřelé“). Večery jsou koncipované tak, aby lidé mohli přicházet (a odcházet) podle svých časových možností.

Kvůli protinacistickým postojům bylo za druhé světové války pronásledováno 371 českých katolických kněží a řeholníků, 260 z nich bylo vězněno v nacistických koncentračních táborech, 8 bylo popraveno, 58 zemřelo v koncentračních táborech a nacistických věznicích a 7 zemřelo po válce na následky věznění. Jedním z nejznámějších mučedníků je lidický farář Josef Štemberka, který byl společně s dalším lidickými muži zastřelen u zdi Horákova statku. Oběťmi nacistů byli rovněž kanovník svatovítské kapituly Antonín hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic a převor pražského augustiniánského konventu Augustin Schubert. Pronásledováni nacisty byli např. také pražský arcibiskup kardinál Josef Beran či litoměřický biskup kardinál Štěpán Trochta. Více na www.farnost-brevnov.cz . (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 18. 09. 2015