Vyhledávání Menu

Na Karlov dorazily tři nové zvony


V sobotu 9. července 2016 byly do karlovského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého převezeny nové zvony. Rozezní se na podzim, až je požehná kardinál Dominik Duka. Kostel žádné velké zvony nemá od druhé světové války, kdy je zabavily nacistické úřady.


65147

Foto: Renáta Lucková a Pavel Veselý


První zastavení na cestě zvonů a poutníků, kteří je doprovázeli, do Prahy bylo v Roudnici nad Labem, v augustiniánském klášteře, v jehož kostele se sloužila děkovná mše svatá. Druhé zastavení bylo na Levém Hradci, sídle dávných českých knížat. V kostele sv. Klimenta se sloužila bohoslužba slova s modlitbou za duše předků a za český národ. V Roztokách se zvony spolu s poutníky nalodily na loď Pražské paroplavební společnosti Bohemia a vyrazily do Prahy do přístaviště na Rašínově nábřeží. Odsud jak zvony, tak i poutníci odjeli na Karlov. Třetí a poslední zastavení bylo na hoře Karlově v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Zde byly zvony usazeny na dočasné podstavce a byla sloužena děkovná mše svatá.

Výrobu zvonů zajistil spolek Chrám-Karlov. Hlavním donátorem karlovských zvonů, bez kterého by se tento projekt nemohl uskutečnit, je Karel Janeček. Dárci mají na zvonech odlitá svá jména. Zvony byly vyrobeny ve městě Přemyšl v polské Haliči. Největší z nich váží 1450 kilogramů a nese jméno Panna Maria. Prostřední Karel Veliký má hmotnost 800 kilogramů a nejmenší zvon o váze 420 kilogramů se jmenuje Albert Veliký. Více na https://kostelnakarlove.com. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 07. 2016