Vyhledávání Menu

Na Karlově si připomenou 665 let od založení kostela


Při příležitosti 665. výročí položení základního kamene kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově římským císařem a českým králem Karlem IV. bude 19. září 2015 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 17.00 hodin mši svatou.


47530


Při bohoslužbě zazní díla starých mistrů v podání pěvkyně Pavlíny Bulínové, dómského varhaníka Josefa Kšici a dómského trumpetisty Josefa Zámečníka. Karlovská duchovní správa chce touto slavností přispět k nadcházejícímu jubilejnímu roku 2016, kdy oslavíme 700. výročí narození zakladatele Karlova, otce vlasti Karla IV.

V sobotu 26. září od 18.00 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově uskuteční benefiční koncert. Zazní zde Stabat Mater od Antonína Dvořáka v podání Pražských filharmoniků a dvou hostujících sborů z Německa – Münchner Brahms-Chor a Chor der Friedhelm Schnitzler Musikstiftung, celé pod taktovkou dirigenta Andrease Sczygiola, žáka Christiana Thielemanna. Výtěžek z koncertu bude použit na pořízení nového zvonu, který by se měl rozeznít dne 16. května 2016 k 700. výročí narození Karla IV. Akce je podpořena Česko-německým fondem budoucnosti a Goethe institutem Praha, vážíme si této podpory i spolupráce.

Karlovský chrám byl postaven k poctě Karla Velikého podle vzoru kostela v Cáchách, kde je císař, mnohými označovaný za otce Evropy, pochován. Základní kámen kostela byl posvěcen prvním arcibiskupem pražským Arnoštem z Pardubic a dokončený chrám poté vysvětil pražský arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. Této slavnosti se Karel IV. zúčastnil i se svým synem, pozdějším králem Václavem IV. Více na www. kostelnakarlove.com. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 17. 09. 2015