Vyhledávání Menu

Na Svaté Hoře vznikne badatelské centrum

Na Svaté Hoře v Příbrami vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem. Počítá s tím plán rozsáhlé rekonstrukce tohoto významného poutního místa a národní kulturní památky. Práce začnou v prvním pololetí příštího roku.

Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb. „Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití památek. Použité přístupy a postupy budou aplikovatelné u památek obdobného charakteru po celé České republice,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nově rekonstruované prostory poslouží duchovní činnosti a stálé výstavní expozici. Budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených expozic a výstav. Dále najdou využití jako místo pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávací akce pro žáky základních a středních škol. Vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem. Celkové výdaje na projekt jsou plánovány ve výši 191,1 milionu korun, z toho 162,5 milionu přispějí strukturální fondy a 28,7 milionu státní rozpočet.

Svatá Hora je jedno z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. Rozsáhlý raně barokní areál je pokladnicí umění a nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů, sochařů, štukatérů i dovedných řemeslníků. Počátky Svaté Hory se datují k roku 1260. První lékařsky doložený zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a znamenal počátek poutního ruchu. Milostná soška Panny Marie Svatohorské se nachází v hlavním stříbrném oltáři v basilice. Pochází údajně od Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa. Roku 1905 získala Svatá Hora titul basilica minor neboli bazilika menší, jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku. V roce 2005 zde byla národní pouť u příležitosti 100. výročí povýšení na baziliku minor a bazilika získala nový liturgický prostor od akademického sochaře Otmara Olivy, který také pracoval pro papeže Jana Pavla II. v Sixtinské kapli. (www.mmr.cz)

Aleš Pištora 13. 11. 2014