Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Náboženské matice pomůže postiženým povodněmi

Prostředky budou poukázány na účet Charity Česká republika. Ta je použije na pomoc potřebným, a to na základě svých šetření a bohatých zkušeností získaných při těchto krizových situacích. Více informací o práci Charity a možnostech pomoci na www.charita.cz.

Náboženská matice je samostatný veřejný fond s právní subjektivitou. Jejím účelem je správa části majetku římskokatolické církve a výnosů z něho. Statutárním zástupcem je kardinál D. Duka, předseda ČBK. (www.cirkev.cz)

03. 06. 2013