Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Náčelník Generálního štábu Picek navštívil pražské arcibiskupství

Oba představitelé spolu neformálně pohovořili o duchovní službě v armádě, kde slouží v ekumenickém složení 19 kaplanů.  S potěšením konstatovali, že se daří nalézat společný hodnotový základ pro dobrou spolupráci.

V závěru setkání představil generál Picek kardinálu Vlkovi vojenskou Bibli, kterou Armáda České republiky pořídila pro potřeby vojáků na základě jejich dlouhodobého zájmu. Vojenská Bible je každá svým způsobem unikátem. Její vrchní obal je v látkovém provedení polního stejnokroje, a díky vzoru maskovacího potisku tak neexistuje jediný stejný exemplář. Bible je ve dvou formátech, v klasickém a většina pak v kapesním provedení proto, aby ji mohli mít vojáci kdykoliv u sebe. Generál Picek věnoval jeden výtisk  vojenské Bible kardinálu Vlkovi.

Dohoda o vzniku duchovní služby v rezortu obrany byla mezi představiteli Ministerstva obrany České republiky a zástupci církví podepsána 3. 6. 1998 v Praze. Od tohoto data vysílají církve účastnící se dohody své kaplany do Armády České republiky jako společné zástupce. V AČR působí v současné době 19 kaplanů ze čtyř církví: Církve římskokatolické, Českobratrské církve evangelické, Československé církve husitské a Církve adventistů sedmého dne.

Kaplani mají v AČR své nezastupitelné místo. Jejich služba se nevztahuje pouze na věřící příslušníky armády, ale vzájemně se doplňuje se službou psychologickou. Kaplani nechybějí v žádné zahraniční misi. Působili v několika zahraničních misích v Bosně, Kosovu, Afghánistánu, Kuvajtu a Iráku. V současnosti jsou v misích čtyři kaplani a další se připravují.

(Převzato z komunikačního a organizačního referátu Generálního štábu AČR, doplněno ap.)

04. 12. 2008