Vyhledávání Menu

Nadační fond pro varhany v katedrále sv. Víta zahájil svou činnost

Včera 7. dubna 2014 se na svém prvním zasedání sešla na pražském arcibiskupství správní a dozorčí rada Nadačního fondu Svatovítské varhany. Zvolila své předsednictvo a projednala první kroky ke shromažďování finančních prostředků pro stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V roce 1929 byla posvěcena a otevřena dokončená Svatovítská katedrála. Přesto staleté úsilí, jehož výsledek byl očekáván mnoha generacemi, nebylo zcela dovršeno. Chyběly zvony, některé vnitřní vybavení, ale také např. varhany na západním kůru. Před nedávnem byla zvonová soustava doplněna o tři zvony, katedrála byla vybavena novým osvětlením, rekonstruováno bylo ozvučení a mnoho dalších věcí vnitřního zařízení. Dnes zbývá ještě jeden velký úkol, totiž dostavět varhany, které svou kvalitou budou nástrojem hodným prvního chrámu v naší zemi.

Pořídit pro chrám sv. Víta nové varhany je úkolem nadačního fondu. Bude rozhodovat o způsobu výběru varhanářské firmy a současně bude zajišťovat získávání potřebných financí. Přestože neexistuje česká firma, která by byla schopná vlastními silami vytvořit tak veliký a jedinečný nástroj, bylo při diskusi vyjádřeno přání, aby firma, která bude varhany stavět, měla jako subdodavatele české varhanáře. Bylo rovněž konstatováno, že existuje již řada velkých sponzorů, kteří vyjádřili ochotu na varhany přispět nemalými částkami. Jednou z dalších možností bude oslovit občany naší země i naše krajany, aby si sponzorsky zakoupili některou z tisíců varhanních píšťal. K tomu nadační fond zřizuje webové stránky.

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě v transeptu katedrály nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály proto byly učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou, kterou navrhl František Kysela a námět na téma stvoření světa vytvořil biskup Antonín Podlaha, člen Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta v Praze. Rozeta, která zůstane nezakryta, může vytvořit spolu s novými varhanami velmi působivé harmonické souznění.

Započetí prací na nových varhanách vyhlásí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP na svátek sv. Víta (15. června), v den, kdy bude pražská arcidiecéze slavit 670 let od „položení základního kamene“ katedrály. Díky novým varhanám se zdejší liturgie stane ještě intenzivnější a pražská katedrála se tak definitivně zařadí do rodiny evropských katedrál, které jsou hlavními centry duchovního a kulturního dědictví celého světa. Majestátní nástroj tak bude moci být v 21. století definitivní tečku za dostavbou katedrály. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 04. 2014