Vyhledávání Menu

Nanebevzetí Panny Marie a Slavnosti Palladia

Římskokatolická farnost Stará Boleslav, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána a Matice staroboleslavská pořádají v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi již tradičně Slavnosti Palladia spojené se slavností Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní poutní mše svatá se koná 17. srpna 2014 od 10.00 hodin.

Po staletí přicházejí na slavnost Nanebevzetí Panny Marie poutníci do Staré Boleslavi, aby uctili Palladium země české. Letošní oslavy začínají 15. srpna poutní mší svatou od 9.00 hodin, kterou bude sloužit P. Michal Procházka, farář a kanovník staroboleslavský. Večerní mši svatou bude od 18.00 hodin sloužit brandýský farář P. Jan Houkal. Liturgie bude doprovázena hudbou staroboleslavského chrámového sboru Václav.

Hlavní poutní mše svatá se bude konat v neděli 17. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 10.00 hodin. Celebrovat ji bude P. Libor Bulín, probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, doprovázená bude hudbou staroboleslavského chrámového sboru. Od 12.15 se bude konat komentovaná prohlídka basiliky sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie a od 14.00hodin koncert Českého žesťového collegia a varhaníka Josefa Prokopa. Poutní mše svatá od 16.00 hodin bude doprovázená hudbou KrisKrosKvintet. Nedělní mše svatá o 18.00 hodin v basilice sv. Václava se nekoná.

Palladium země české je malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony. Je uchováván v pokladnici kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi a v roce 2009 si pražská arcidiecéze připomněla 400 let od prohlášení tohoto staroboleslavského mariánského obrazu za záštitu (palladium) českých zemí. Stalo se tak roku 1609 po vydání Rudolfova majestátu, kdy čeští katolíci putovali ve velkém průvodu z Prahy do Staré Boleslavi prosit o záchranu katolické víry.

Z podnětu pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP byly pro Palladium nedávno zhotoveny korunky, které během návštěvy biskupů v Římě požehnal papež František. Novými šperky, pro něž se motivem stala svatováclavská koruna, bude apoštolský nuncius Giuseppe Leanza korunovat madonu s dítětem při letošních svatováclavských oslavách 28. září. To bude také první příležitost pro veřejnost si tyto korunky prohlédnout.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je považována za nejdůležitější ze tří mariánských slavností liturgického roku. Vyjadřuje vzetí Boží Matky do nebeské slávy s tělem a duší, které má být příslibem budoucí účasti křesťana na slávě Vykupitele. Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus. Více na www.staraboleslav.com. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 05. 08. 2014