Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nanebevzetí Panny Marie v Týnském chrámu

Hlavní oltářní obraz kostela Matky Boží před Týnem, který zachycuje právě Nanebevzetí Panny Marie, je dílem Karla Škréty, nejvýznamnějšího českého barokního malíře 17. století. Pochází z let 1649 až 1654 a Škréta při jeho tvorbě uplatnil své zkušenosti získané během pobytu v Itálii, kde se mimo jiné setkal také s Tizianem.

Karel Škréta byl představeným staroměstského malířského cechu, který měl v chrámu také svůj oltář. Škréta pocházející z významné bratrské rodiny byl spjat s řadou patricijských rodin, které v Týnském kostele fundovaly své oltáře a u Škréty si objednávaly obrazy. Na rozdíl od bočních oltářů byl ale hlavní oltář i jeho titulní obraz - největší plátno z Týnského chrámu o rozměrech 437 na 265 centimetrů, objednávkou staroměstského magistrátu.

Obraz hlavního oltáře spolu s dalšími čtyřmi obrazy byl jedním z nejvýznamnějších exponátů veliké výstavy o Škrétovi v Jízdárně Pražského hradu a ve Valdštejnské jízdárně, kterou v roce 2010 připravila Národní galerie. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie díky výstavě prošel restaurováním. Více na www.tyn.cz. (Aleš Pištora)

07. 08. 2013