Vyhledávání Menu

Národní pouť do Fatimy


12. a 13. září se koná národní pouť do Fatimy s cca 1 500 poutníky. Mezi kněžími a řeholníky jsou i čeští a moravští biskupové, z arcidiecéze pražské arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a biskup Václav Malý. 


88592


Při hlavní bohoslužbě, připomínající zjevení před 100 lety, bude předána kardinálu Dukovi pro cestu v ČR socha Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova d´ Iria ve Fatimě.

Socha pak bude putovat po katedrálách a hlavních poutních místech českých a moravských diecézí. Cesta začne 15. září v den památky Panny Marie Bolestné od 17.00 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a skončí v národním centru Světového apoštolátu Fatimy v Koclířově u Svitav v sobotu na svátek Panny Marie Růžencové 7. října ve 12.00.

Součástí programu slavnostního zakončení je také teologicko-pastorální sympozium Fatimy, které proběhne ve dnech 4. - 7. října 2017.

Podrobnější program najdete na www.fatima2017.cz.

Čeští a moravští biskupové v pastýřském listu o zjeveních Panny Marie mimo jiné píší:

„Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že pokaždé představují určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný mimořádný zásah. Například zjevení Panny Marie v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné početí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti.

Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají perzekuci církve obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: „První a druhá část tajemství se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.“ Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jan Pavla II. 13. května 1981.

Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fatimském zjevení přispěl papež k pádu totalitních režimů v zemích východní Evropy.“


Národní pouť je možné sledovat i v TV Noe. Ta přináší živé vysílání hlavních událostí na televizních obrazovkách, internetu nebo v mobilních zařízeních s operačním systémem Android. Program přímých přenosů:

Úterý 12. září

10.00  Slavnostní zahájení pouti v bazilice Nejsvětější Trojice

15.30  Národní mše svatá na místě zjevení – tzv. Capelinha; koncelebrují biskupové a kněží z ČR

19.30  Oficiální zahájení hlavní pouti - 100 let Fatimy

22.30  Modlitba růžence z Fatimy

Středa 13. září

11.00  Mše svatá u příležitosti jubilea 100 let Fatimy. Koncelebrují biskupové a kněží z ČR. Během bohoslužby proběhne převzetí sochy Panny Marie Fatimské pro její cestu v ČR.

17.30  Setkání českých poutníků v Domus pacis


Stanislav Zeman 11. 09. 2017