Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Národní pouť ke svatému Václavovi

Na slavnostní poutní bohoslužbě byli dále přítomni kněží, jáhni a početné zástupy poutníků – přes čtyři tisíce, což je více než v předchozích letech. Ze zástupců státu a vlády se slavnosti zúčastnil prezident republiky Václav Klaus, premiér Mirek Topolánek, primátor Prahy Pavel Bém a další představitelé veřejného života.

Po úvodním průvodu z baziliky sv. Václava přes Mariánské náměstí přivítal poutníky starosta města Ing. Ondřej Přenosil a kardinál Miloslav Vlk. Slavnostní homilii měl kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Zdůraznil tradici víry a uvedl, že národní pouť je živým slavením a velkým setkáním minulosti s přítomností. Svatý Václav nevyužíval panovnické postavení ke svému prospěchu. Je i dnes oslavován hlavně proto, že uváděl do života lásku k Bohu a k bližnímu.

Kardinál Miloslav Vlk uzavřel kázání slovy: "Budeme zpívat 'Nedej zahynouti nám ni budoucím…' Ale ani sebenadšenější zpěv nám nepomůže, pokud zároveň nevykročíme na cestu za Kristem, po které Václav osobně šel a pro nás ji na začátku dějin i svým příkladem otevřel." V závěru bohoslužby promluvil apoštolský nuncius Diego Causero, který poukázal na rozvíjení spolupráce a vzájemného respektu církve a státu.

Přítomné věřící pozdravil i prezident republiky Václav Klaus, který zdůraznil světcovu osobnost a význam svatováclavské tradice. Závěrečná promluva patřila kardinálu Miloslavu Vlkovi. Poté následovalo slavnostní svatováclavské požehnání a závěrečný slavnostní průvod. Slavnost obohatila zpěvem Posádková hudba Tábor, Svatohorský chrámový sbor a Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka.

V pátek 26. září se v Praze na Václavském náměstí, pod sochou ochránce národa, uskutečnilo Svatováclavské duchovní zastavení, které vedli kněží z farností Prahy 1. Kardinál Vlk ve své promluvě připomenul význam nejen sv. Václava, ale i čtyř českých světců, kteří vévodovu jezdeckou sochu na tomto pražském náměstí obklopují: Vojtěcha, Prokopa, Ludmilu a Anežku. "Tito světci nežili svůj život jen pro sebe, ale pro Boha a pro druhé, pro svou zemi, pro národ," připomenul a zdůraznil, že toto poselství má být konkrétním dopadem jubilejních svatováclavských oslav do života každého z nás.

V sobotu 27. září svatováclavské oslavy ve Staré Boleslavi pokračují do večerních hodin duchovním a kulturním programem. V neděli 28. září v 9:30, na slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, bude slavena bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem je kardinál Miloslav Vlk.

Převzato z TS ČBK.

 

Homile kardinála Vlka (dokument MS Word)Homile kardinála Vlka

Proslov kardinála Vlka (dokument MS Word)Proslov kardinála Vlka

Proslov apoštolského nuncia (dokument MS Word)Proslov apoštolského nuncia

27. 09. 2008