Vyhledávání Menu

Národní svatováclavská pouť 2016


Letošní národní svatováclavská pouť se bude konat v roce 700. výročí narození císaře Karla IV. Vztah Otce vlasti ke sv. Václavu připomene přítomnost Korunovačního meče při poutní mši svaté, kterou bude na Mariánském náměstí 28. září 2016 od 10.00 hodin sloužit biskup Vojtěch Cikrle. Kazatelem bude emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem kardinál Joachim Meisner.


69506

Foto: Petr Zatloukal / Člověk a víra


Program svatováclavské pouti začíná již 27. září večer. Tak jako v minulých letech se i letos v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy jsou z Pražského hradu do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, v celé zemi rozezní zvony vybízející věřící ke spojení ve společné modlitbě za náš národ. V 18.30 hodin přijíždí relikvie sv. Václava do Brandýsa nad Labem pod zámek a v průvodu pokračuje do Staré Boleslavi. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři. Poté od 19.00 hodin následuje slavnostní svatováclavský koncert a nešpory.

Ústředním bodem celé svatováclavské slavnosti bude koncelebrovaná mše svatá, která 28. září začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem kardinál Joachim Meisner. Mše svatá, v jejímž závěru zazní úryvek z korunovační mše Karla IV., bude vysílána v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Po skončení bohoslužby bude v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava po celý den až do 16.50 hodin vystavena lebka sv. Václava, kterou budou střežit duchovní a členové Hradní stráže. Od 12.00 následuje na Mariánském náměstí hudební a divadelní program. Město Stará Boleslav očekává jako každý rok kolem 3000 návštěvníků. Mezi nimi to budou také významní představitelé naší země.

Tradice, kterou tak mocně rozvinul císař Karel IV., byla vzkříšena společným úsilím Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána, Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, České biskupské konference a Arcibiskupství pražského v roce 2003. Postupem času se k této tradici poutí ke kořenům křesťanské kultury po staletí formující český národ a českou státnost přidaly také další instituce. Národní svatováclavská pouť se v průběhu devíti ročníků vyprofilovala jako hlavní akce státního svátku Dne české státnosti a jako nejvýznamnější duchovní akce v Čechách. V roce 2009 navštívil Starou Boleslav u příležitosti Národní svatováclavské pouti papež Benedikt XVI. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 20. 09. 2016