Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Národní svatováclavská pouť - letos již pošesté

Tradice, kterou tak mocně rozvinul císař Karel IV., byla vzkříšena Městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Římskokatolickou církví, reprezentovanou Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou konferencí, Kapitulou sv. Kosmy a Damiána a Společností katolického apoštolátu Pallotini Stará Boleslav.

Vyvrcholením Národní pouti bude v sobotu 27. září 2008 od 10:00 slavnostní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem, a také kazatelem, bude arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk. Spolu s ním okolo oltáře stanou biskupové české i moravské provincie a také apoštolský nuncius Mons. Diego Causero.

Slavnostní bohoslužby se jako čestný host zúčastní také prezident republiky Václav Klaus s chotí.

Celý průběh poutní mše bude v přímém přenosu vysílat Česká televize (ČT 2). Na závěr přenosu zveřejní dvě telefonní čísla, na která mohou diváci zavolat svůj dojem či postřeh a na kterých mohou klást otázky.  

Po skončení bohoslužby bude v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava vystavena lebka sv. Václava, kterou budou střežit duchovní a členové Hradní stráže. Slavnostní převoz svatováclavské relikvie do Staré Boleslavi s poctami hlavy státu v doprovodu čestné jednotky motocyklů Hradní stráže se stává tradicí. Symbolizuje význam osobnosti knížete Václava jako dědice země české a jeho odkazu i historické sepětí Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi s Pražským hradem, sídlem panovníků. V den Národní svatováclavské pouti to dosvědčuje i služba čestné stráže členů Hradní stráže v kryptě kostela, neboť úkolem Hradní stráže je střežit sídla hlavy státu.

Pro poutníky je po skončení bohoslužby připravena na letní scéně v nedalekém parku bývalých lázní Houštka jedinečná kulturní událost – provedení díla Giuseppe Verdiho Missa da Requiem. Toto interpretačně náročné dílo bývá vzácně uváděno na předních koncertních pódiích. V Houšťce si ho návštěvníci vyslechnou v podání stodvacetičlenného orchestru a sboru Pražských madrigalistů se sólisty Národního divadla pod taktovkou Jana Chaloupeckého za finanční podpory Ministerstva kultury. Čas představení – 14:00 – byl zvolen s ohledem na poutníky ze vzdálených míst, kteří se v odpoledních hodinách vracejí domů, aby i oni měli možnost využít této vzácné hudební příležitosti. Vstup na koncert je volný, je to dar poutníkům stejně jako Chrámový koncert Hudby Hradní stráže a policie ČR, který začíná v 17:00 v Chrámu nanebevzetí Panny Marie v centru Staré Boleslavi. Tento koncert je také tradiční součástí Národní svatováclavské pouti a bývá darem Pražského hradu – letos při osobní účasti prezidenta darem více než symbolickým.

Celou řadu odpoledních kulturních programů v centru Staré Boleslavi zakončí tradiční historická inscenace průvodu knížete Václava, který odvádí návštěvníky do Houštky k ohňostroji a k večernímu koncertnímu programu pro mladou generaci, na níž vystoupí mimo jiné i populární skupina Kryštof. Lidová pouť se stánky a nejrůznějšími atrakcemi pokračuje do nedělního večera. (is)

Dopravní opatření

Dne 27. 9. 2008 v průběhu Národní svatováclavské pouti dojde v době od 6:00 do 24:00 k úplné uzavírce komunikace č. II/610 v úseku Brandýs n./L., most až po křižovatku silnic č. II/331 a č. II/610, tj. ul. Boleslavské s Okružní ve Staré Boleslavi.

Objízdná trasa je vedena po komunikacích č. II/245, II/101, II/610 a rychlostní komunikaci č. I/10 a navazuje na stávající úpravu dopravy ve městě.

Tato omezení si vyžádají řadu změn ve vedení linek a spojů veřejné hromadné dopravy v den konání slavnosti. Podrobnosti naleznete na www.svatovaclavskapout.cz

23. 09. 2008