Vyhledávání Menu

Naše projekty

Pastorace

PS AP naplňuje pastýřskou starost biskupa o rozvoj různých druhů apoštolátu, koordinaci a vnitřní propojení apoštolských děl v diecézi (Christus Dominus 17, CIC 394). Podporuje, rozvíjí a koordinuje pastorační práce v arcidiecézi pražské a rozvíjí kontakty a spolupráci s obdobnými pracovišti v jiných diecézích. Poskytuje rovněž konzultace, poradenství, organizuje přednášky a kurzy. Zajišťuje materiály, zajišťuje setkání pro další vzdělávání kněží, jáhnů a těch, kdo konají různé služby v církvi. Dále podporuje a koná praktickou evangelizační činnost a podílí se na formaci laiků k evangelizaci. V této spojitosti se zaměřuje na ty, kdo v církvi vůbec nebo plně nežijí, a pomáhá jim při jejich začlenění do života církve.

Podporu pastorační práce koná jednak průběžnou analýzou pastorační situace v diecézi, jednak přípravou studijních materiálů a organizováním kurzů, seminářů a školení, přípravou a distribucí materiálů určených pro potřeby farností, společenství a jednotlivců.

V čele PS AP stojí ředitel, který je podřízen biskupskému vikáři pro pastoraci. PS AP se organizačně dělí na Katechetické středisko, Centrum pro rodinu a Oddělení internetových projektů.

Kontakt:

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3
160 00  Praha 6
tel.: +420 220 181 754 (705)
e-mail: kancelar.ps@vira.cz

 

Církevní školy

 

Vzdělávání budoucích kněží

 

Kulturní památky

 

Komunitní a farní centra

 

 

01. 08. 2014