Vyhledávání Menu

Postní duchovní obnova Návrat k Otci


Pastorační středisko AP, Kolejní 4, Praha 6 zve na postní duchovní obnovu s bratry františkány, Školskými sestrami sv. Františka a jejich spolupracovníky v rámci Svatého roku milosrdenství. Zahájení v pátek 12. února od 18.30, v sobotu 13. února od 9.00 do 17.00 hod.


Foto: Michal Němeček

Společný čas prožijeme s Božím slovem, slavením společné modlitby chval, promluvami a zajímavými svědectvími. Nabídnuta bude i přímluvná modlitba, adorace a svátost smíření. Setkání vyvrcholí v sobotu odpoledne slavením liturgie.

Program:                                                                                                          
PÁTEK
18.00  registrace
18.30  mše sv.
19.30  1. promluva – Máme Otce
20.15  modlitba

SOBOTA
9.00  Úvod do modlitby, chvály
10.00 1. promluva (P. Jakub Sadílek  OFM, P. Petr Beneš)
10.45  přestávka
11.15  2. promluva (Radim Němeček, Dominik Jurásek)
12.00  oběd (možnost adorace)
13.00  3. promluva (P. Jakub Sadílek OFM)
13.45  svátost smíření, přímluvná modlitby, adorace
15.30  mše sv. (17.00 – přibližný konec duchovní obnovy)

Cena: 200 Kč (včetně občerstvení – káva, čaj, vyberte si bagetu k obědu)

Plakát ke stažení

08. 01. 2016