Vyhledávání Menu

Návrat ke ctnostem: teologická reflexe


Centrum Dominikánská 8 pořádá 12. května 2016 od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) debatní večer na téma „Alasdair MacIntyre a Návrat ke ctnostem: teologická reflexe Michaela Sherwina“. Moderuje fr. Filip Boháč OP.


60165

Alasdair MacIntyre, Foto: Wikimedia Commons


MacIntyrova kniha „After Virtue“ (1981, v českém překladu „Ztráta ctnosti“) vyvolala v anglickojazyčném světě malé zemětřesení v oblasti etiky. Jaký je původ této transformace, jak se dále vyvíjela a stále vyvíjí reflexe skotského filosofa, který od marxismu dospěl k aristotelismu a tomismu? Tato přednáška se bude zabývat MacIntyrovým pojetím charakteru a lidského jednání a ukáže jeho přínosy a limity.

Michael Sherwin je dominikán, profesor morální teologie na univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku. Působil také na studiu v Berkeley v Kalifornii, kde absolvoval základní formaci. V roce 1984 se zde poprvé setkal s MacIntyrovým dílem. V devadesátých letech měl během doktorského studia na University of Notre Dame v Indianě možnost studovat pod vedením Prof. MacIntyra a zabývat se s ním otázkami povahy ctnosti. Překlad z angličtiny bude zajištěn. Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 05. 05. 2016