Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Návštěva běloruských dětí v ČR

Jedná se o děti podporované v charitním projektu Adopce na dálku®. Děti budou v České republice týden a prožijí nejprve 4 dny ve „své“ české rodině, která je podporuje, a poté budou mít společný program v Krkonoších, navštíví aquapark atd. V předvečer odjezdu je plánováno společné posezení dětí i českých rodin v Praze Záběhlicích (Záběhlická 72). Odjezd dětí bude ve čtvrtek 28. července.

Běloruské děti takto přijíždějí do Prahy již několik let. Arcidiecézní charita Praha tak navázala na tradici pobytů dětí z Litvy. Cílem je nejen pěkný prázdninový zážitek, ale především bližší vzájemné poznávání mezi českou sponzorskou rodinou a podporovaným dítětem. Pro děti je také velmi cenné poznání nové kultury a odlišného životního stylu. Tato akce je vždy hodnocena jak českými rodinami, tak jednotlivými dětmi jako velmi dobrá a smysluplná. Organizátoři jsou rádi, že charitní pomoc dětem z chudých poměrů má také tento osobní rozměr.

Arcidiecézní charita Praha si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost. S tímto cílem rozvíjí kromě mnoha dalších projektů také zahraniční rozvojovou spolupráci, která se stala nedílnou součástí jejích aktivit. Tato po­moc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož sna­hou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí. (Jaroslav Němec, Aleš Pištora)

20. 07. 2011