Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nedělní oslavy svátku sv. Václava v Praze

Ve své homilii při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha navázal kardinál Miloslav Vlk na proslovy z předešlého dne ve Staré Boleslavi. Připomněl, že sám prezident republiky vyzdvihl aktuálnost svatováclavské tradice a zdůraznil, že „poptávka po duchovních hodnotách sílí“. Pražský arcibiskup řekl, že „z velké bezradnosti nad celkovou situací ve společnosti i v životě jednotlivce se rodí silná poptávka po nosných duchovních hodnotách, po duchovním rozměru života. Do této situace vstupuje jubilejní slavení jako nabídka naší domácí dějinné svatováclavské tradice.“ Světec sv. Václav otevřel pro náš národ cestu křesťanství.

Odpoledne se odvíjelo již v uvolněné atmosféře pro veřejnost nedávno otevřené Svatováclavské vinice, kterou kardinál Vlk přišel požehnat. Na této vinici podle pověsti pracoval sám svatý Václav. Pražský arcibiskup požehnal vinici slovy: „Ať spočine požehnání na tomto místě, kde dle legendy pracoval i svatý Václav.“ Připomněl, že víno je znakem společného setkání blízkých lidí při hostině, ale také Boží dar, který se stává symbolem smlouvy s Kristem. Po žehnání si lidé mohli za krásného počasí vinici s patrně nejkrásnějším výhledem na historickou část Prahy sami prohlédnout.

Něco málo po čtvrté hodině odpolední začal na III. nádvoří Pražského hradu kulturně--duchovní svatováclavský program nazvaný „Czech open air – setkání“ organizovaný hlavním městem Prahou společně se Správou Pražského hradu. Na tomto odpoledni vystoupili s projevy kardinál Miloslav Vlk a vrchní rabín Karol Sidon. Kardinál Miloslav Vlk zdůraznil, že sv. Václav se krátce po své smrti stal na mnoho staletí pro český národ symbolem jeho jednoty a vzorem dobré součinnosti jednotlivců při společném díle. Vrchní rabín Sidon promluvil o rozkvětu židovské obce v dobách Přemyslovců a sv. Václava. Řekl, že v této době celospolečenského prosperity se dařilo i židovským obcím v Čechách. Na závěr Karol Sidon popřál přítomným vše nejlepší do nového roku 5769, který všem židovským komunitám letos začíná den po svátku sv. Václava. (ap)

29. 09. 2008