Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nedělní sbírka podpoří charitní činnost v arcidiecézi

V roce 2008 bylo v pražské arcidiecézi vybráno celkem 601 218,- Kč a celá částka byla odeslána na účet Arcidiecézní charity Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, č. ú. 749011/0100.

Arcidiecézní charita Praha poskytuje charitní a sociální služby na území naší arcidiecéze, realizuje také rozvojové projekty v zahraničí. Na území arcidiecéze se věnuje ošetřovatelské a pečovatelské službě, provozuje azylové domy pro matky s dětmi a pro bezdomovce, dále stacionáře s pečovatelskou službou a v neposlední řadě poskytuje sociálně-právní poradenství obětem domácího násilí, obchodování s lidmi, migrantům, uprchlíkům a osobám ve výkonu trestu. Přehled největších projektů Arcidiecézní charity Praha naleznete v rubrice Charitativní a sociální služba. Arcibiskupství pražské, které je zřizovatelem Arcidiecézní charity Praha, dále zřizuje farní charity, které působí na území jednotlivých farností.

Každý rok se konají ve farnostech arcidiecéze dvě sbírky ve prospěch Arcidiecézní charity Praha. Jejich výtěžek činí přibližně 1 % ročních výdajů organizace.

Předem děkujeme všem, kteří podpoří charitní projekty také letos.

(aj)

Foto: ADCH Praha

18. 03. 2009