Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nejstarší kněz v diecézi se dožívá sta let

Zpravodaj pražské arcidiecéze připravil s P. Bernardinem Mrázem u příležitosti jeho životního jubilea velmi zajímavý rozhovor, v němž P. Bernardin Mráz vzpomíná také na pohnuté okamžiky svého života: „V čtyřicátém pátém jsem byl v Opavě, blížila se sovětská armáda, Němci utíkali a člověk nevěděl kudy kam, Opava byla prohlášena za pevnost, že se budou bránit, a nás evakuovali. Dostal jsem umístění do Moravské Třebové, jel jsem přes Olomouc a na nádraží jsem uviděl vlak do Brna, a tak jsem na vlastní pěst odjel do Brna do našeho kláštera. A pak Brno bombardovali...“. Více se dočtete zde.

P.  Bernardin  Josef Mráz  se  narodil  v Levoči 5. března1909 v tehdejším Rakousko- -Uhersku. Maminka Marie se provdala v roce 1902 v Levoči za vdovce Jana Mráze, který měl již tři dcery. Spolu měli čtyři chlapce. Nejstarší a nejmladší zemřeli v mladém věku. Naživu zůstali Josef (P. Bernardin) a o pět let mladší Jan (P. Odilo). Paní Marie pracovala v domácnosti a tatínek Jan jako zedník u mistra. První čtyři třídy základní školy absolvoval Josef v maďarské škole. Pak od roku 1919 - po první světové válce - pokračoval ve studiu na slovenském gymnáziu v Levoči. Během šestiletého studia na gymnáziu ministroval ve farním kostele a navštěvoval kostel minoritů při pobožnostech křížové cesty.

V roce 1925, ve věku 16 let, na radu spolužáka z gymnázia Dominika Novotného (o rok staršího, který znal minority a také se stal minoritou a známým kazatelem na Slovensku), se rozhodl vstoupit do řádu minoritů. Spolu s ním a dalšími dvěma novici (po roku noviciátu ve Spišském Štvrtoku) složil první řeholní sliby (20. září 1926). Byli to první novicové řádu minoritů nově vzniklého Československa. Pokračuje pak ve studiu v Osimu (filosofie), v Assisi a Římě na San Teodoro (teologie). Tady v kolegiu na San Teodoro se v roce 1929 setkává se sv. Maxmiliánem. V bazilice Dvanácti Apoštolů v Římě dne 12. července 1931 přijímá kněžské svěcení – po obdržení všech možných dispensí – ve věku 22 let. V té době se také jeho mladší rodný bratr Jan stává minoritou. Vysvěcen na kněze byl v Praze v roce 1937. Jejich rodiče se dožívají svěcení svých synů. Tatínek umírá v listopadu 1942 a maminka v lednu 1944.

Po návratu do Československa pracuje 6 let v rodné Levoči jako kaplan při řehoním kostele Sv. Ducha. V září 1937 byl poslán do kláštera v Českém Krumlově jako český kaplan na prelátství. Věřících mluvících česky bylo za okupace (od roku 1938) v Českém Krumlově málo, proto byl v únoru 1942 poslán do Opavy jako kaplan farnosti, aby zpovídal česky a německy mluvící věřící. V březnu 1945 byla Opava evakuována, proto odjel do Brna a pak do Českého Krumlova.

V Českém Krumlově prožil radostné osvobození Američany. V tamním klášteře pobýval až do 3. května 1950. O tři dny později byl internován v Bohosudově a později převezen do Oseku (u Duchcova) na práce v továrně. V den Neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince 1950 byl uvolněn a přijel do Prahy do kostela sv. Jakuba, kde byl ustanoven jako kaplan farnosti (sv. Jakuba, sv. Ducha a sv. Haštala, kde byl farářem P. Leander František Tripský).

Osvobození a návrat ke kněžské službě právě ve svátek Panny Marie považuje za zvláštní dar Matky Boží – odpověď Boha na modlitby – a přímluvu sv. Maxmiliána. Od 1. února 1975 dostal státní souhlas ke konání slovenských bohoslužeb jako pomocný duchovní v kostele Nejsvětějšího Salvátora. V 1977 byl jmenován jakožto prozatímní administrátor farnosti sv. Jakuba v Praze. Těžká doba a starosti se podepsaly na zdraví – kardiální onemocnění (pobyty v nemocnici). Proto v červenci 1981 odešel do důchodu a stal se výpomocným duchovním u sv. Jakuba. Dne 4. července 1981 k výročí zlatého kněžství byl jmenován osobním děkanem.

Rok 1989 – kanonizace sv. Anežky – přinesl změny a naději na obnovení řeholního života. Obnovení kláštera a příchod mladých bratří do Prahy (kleriků) považuje za zázrak. Sám se ochotně zapojil do života klášterního společenství a svou modlitbou vyprošuje Boží požehnání všem. Jeho mladší bratr P. Odilo zemřel ve věku 93. let v klášteře v Levoči na Slovensku. (ap)

04. 03. 2009