Vyhledávání Menu

Německy mluvící komunita se stala farností


Vzhledem k potřebě samostatné pastorační péče o příslušníky německé, rakouské a švýcarské národnosti žijící na území pražské arcidiecéze zřídil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP k 1. říjnu 2016 německou římskokatolickou farnost. Jako administrátor stojí v jejím čele P. Martin Leitgöb CSsR.


70380

Foto: www.kathprag.cz


Německá římskokatolická farnost je osobní farností a společenstvím římskokatolických křesťanů německé, rakouské a švýcarské národnosti a jejich rodinných příslušníků. Důvodem jejího zřízení byl růst německy hovořící komunity a snaha o obrození staletí trvající přítomnost německého kulturního živlu v hlavním městě. Farním kostelem německé farnosti je kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce. Slavnostní mši svatou v souvislosti s otevřením nové farnosti bude kardinál Duka ve farním kostele sloužit 4. prosince od 11.00 hodin za přítomnosti zástupců německého a rakouského velvyslanectví.

Kromě nově ustanovené německé farnosti existuje v pražské arcidiecézi také polská a  slovenská farnost. Dále zde působí anglická, španělská či vietnamská duchovní péče. Velmi aktivní je také francouzská, italská nebo albánská komunita. Ukrajincům se vzhledem k  jejich vyznání věnuje Řeckokatolická církev. Specifickou je komunita arménská, které pražský arcibiskup nedávno předal symbolické klíče od kostela sv. Ducha. Více na www.kathprag.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 10. 2016