Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nemocnice Milosrdných sester má nový RTG přístroj

Přístroj požehnal bratr Marek, který pracuje v této nemocnici jako diplomovaná zdravotní sestra a poskytuje jako kněz duchovní péči pro nemocné pacienty i zaměstnance.

Pojízdný RTG přístroj PHILIPS Practix 33+ představuje mobilní rentgenovou konvertorovou jednotku pro snímkování pacienta na lůžku. Nabízí klinickým odborníkům mnoho z možností, které zadali. Rychlejší vyšetřování pacientů, rozsáhlé diagnostické možnosti a širší klinické využití. Díky inteligentnímu a snadnému ovládání je lehký pro převoz mezi odděleními, zejména ARO a JIP. "Mobilní jednotka s ramenem RTG zařiče je napájena z běžné elektrické sítě. Tato technologie usnadní mnohdy namáhavou práci zdravotnickému personálu při manipulaci s hospitalizovanými a zároveň snižuje radiační zátěž pacientů", dodává primář Radiodiagnostického oddělení MUDr. Martin Janče.

Nemocnice Milosrdných sester se systematicky věnuje zkvalitnování poskytované lékařské péče a součástí toho je také pravidelné obměňování starších přístrojů za nové a také nakupování přístrojů zcela nových, umožňujících nové nebo mnohem kvalitnější provedení lékařských zákroků či diagnostiky.

Této slavnostní události se zúčastnil ředitel nemocnice MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA a vedení nemocnice, generalní představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského S.M. Bohuslava Kubačáková jako zástupce zřizovatele, zástupci firmy Philips pan Ing. Koukal, Ing. Svoboda a v neposlední řadě manželky diplomatů s Presidentkou DIPLOMATIC SPOUSES ASSOCIATION - PRAGUE pani Andreou Brnovou, jejichž organizace věnovala finanční prostředky na zakoupení přístroje.

(www.nmskb.cz, aj)

20. 05. 2009