Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nemocnice Milosrdných sester oslaví den nemocných

Součástí této každoroční události budou letos dvě přednášky s diskuzí. Jako první vystoupí MUDr. Marie Svatošová se svou přednáškou „Hospic jako místo ve společnosti“ a druhou pronese MUDr. Tereza Dvořáková na téma „Potřeby umírajících a jejich blízkých z pohledu lékaře a zdravotní sestry“. Od 15:00 bude v kostele sv. Karla Boromejského celebrovat mši sv. biskup Karel Herbst SDB.

Letošním oslavám v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nebude moci být přítomen kardinál Miloslav Vlk, který loni přišel nemocným vyřídit pozdrav papeže Benedikta XVI. Pražský arcibiskup se totiž ve dnech 8.–13. února zúčastní mezinárodního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, které se již tradičně koná v italském Castelgandolfu.

Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před 151 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie, která, jak řekl ve svém loňském jubilejním poselství k tomuto svátku papež Benedikt XVI., „trpí s těmi, kdo prožívají zkoušku, s nimi doufá, je jim útěchou a podporuje je svou mateřskou pomocí.“ Světový den nemocných připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému životu patří, ačkoli na to mnohdy chceme zapomenout. Přestože jsou bolest a utrpení zlem, které nebylo Božím záměrem při stvoření světa, je možné i v něm nalézat jistý smysl. Právě v bolesti a utrpení někdy vidíme to, co jsme před tím neviděli. Pro věřící je skutečným vysvobození z bolesti a utrpení Ježíš Kristus, jemuž se křesťané odevzdávají jako naději, která nezklame“. On je „lékem nesmrtelnosti, který uzdravuje tělo i ducha“, řekl Benedikt XVI. Svou promluvu zakončil papež modlitbou k Panně Marii: „Kéž ona pomáhá každému, aby svědčil o tom, že jedinou platnou odpovědí na lidskou bolest a utrpení je Kristus, který svým zmrtvýchvstáním přemohl smrt a dal nám život bez konce. S těmito pocity ze srdce uděluji všem zvláštní apoštolské požehnání.“ (ap, foto www.boromejky.cz)

05. 02. 2009