Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nemocnice Milosrdných sester oslaví den nemocných

Oslava se koná v předvečer svátku Panny Marie Lurdské ve společenství nemocných, zdravotníků i všech, kteří se nemocným věnují, v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Ještě před mší svatou od 13.00 hodin zazní v posluchárně nemocnice přednášky P. Angela Scarana, Th.D. (Ježíš a nemocní) a Mons. Tomáše Holuba, Th.D. (Z poselství papeže Benedikta XVI. u příležitosti 20. Světového dne nemocných).

Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před více než 150 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie. Světový den nemocných připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému životu patří, ačkoli na to mnohdy chceme zapomenout. Více na www.nmskb.cz. (Aleš Pištora)

06. 02. 2012