Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Němý vůl?

Diskuse se zúčastní pražský arcibiskup Dominik Duka OP, prof. Stanislav Sousedík, prof. Jan Sokol, doc. Tomáš Machula, doc. Vojtěch Novotný, Dr. Petr Dvořák a Dr. Karel Šprunk. Diskusi bude moderovat Benedikt Mohelník OP.

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra? V poslední době vznikla řada překladů Akvinátových spisů díky společnému projektu Teologické fakulty JU a Filosofického ústavu AV ČR a byly vydány v dominikánském nakladatelství Krystal OP. Přestože má česká překladatelská tradice dlouhou historii, není uchráněna různorodosti přístupů a metod. Tomášovo dílo je tak rozsáhlé, že se zcela jistě brzy nedočkáme kompletního překladu všech spisů. Zájem badatelů ovlivňuje nezbytný výběr a určitým způsobem určuje pole působení Tomášova myšlení a vytváří tak jeho obraz v českém prostředí. (www.dominikanska8.cz)

08. 11. 2011