Vyhledávání Menu

NENÁPADNÝ HRDINA KAREL WEIRICH


V pondělí 26. října 2015 se v Italském kulturním institutu v Praze (Šporkova 14) koná od 19.00 hodin debatní večer věnovaný osobnosti Karla Weiricha, který byl v letošním roce navržen na udělení státního vyznamenání in memoriam. V rámci večera bude představena kniha Alberto Tronchina o Karlu Weirichovi.


48364


Italský kulturní institut ve spolupráci se spolkem Gariwo – Zahrada Spravedlivých, s Karmelitánským nakladatelstvím a pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky v Praze pořádá prezentaci knihy „Spravedlivý riskuje – Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii“. Večera se zúčastní autor knihy Alberto Tronchin, Francesco Leoncini z Univerzity Ca' Foscari (Benátky), neteř Karla Weiricha Helena Weirichová, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, předseda spolku Gariwo – Zahrada Spravedlivých Andreas Pieralli a redaktor Karmelitánského nakladatelství Pavel Mareš. Večer zahájí Giovanni Sciola, ředitel Italského kulturního institutu, a Aldo Amati, velvyslanec Italské republiky v Praze.

Jméno Karla Weiricha (1906–1981) je v České republice dosud málo známé, přesto by si pozornost zasloužilo mnohem větší. Díky Weirichově odvaze a citu pro spravedlnost se mu z Říma, kde v předválečných letech pracoval jako korespondent ČTK z Itálie a z Vatikánu, podařilo jedinečným způsobem zachránit život dvěma stům pronásledovaných československých Židů. Weirich, který mj. působil také v katolických misijních institucích, se prostřednictvím Svatováclavského fondu zapojil do pomoci židovským uprchlíkům, kteří se nacházeli v Itálii, a které nechal v roce 1940 Mussolini internovat. Ohniskem jeho aktivit byl koncentrační tábor Ferramonti di Tarsia v Kalábrii, kde bylo zadržováno několik set československých Židů, pasažérů ztroskotané lodi Pentcho, jež mířila do Palestiny. Sám Karel Weirich kvůli tomu skončil v koncentračním táboře, ale před smrtí ho zachránilo osvobození tábora Američany a konec války.

O něco málo známější je Weirichovo jméno v Itálii, kde Alberto Tronchin, mladý badatel a historik, objevil a zpracoval jeho pozoruhodný příběh do knihy, ve které Tronchin popisuje, jak konkrétně Weirich své aktivity ve prospěch Židů rozvíjel, a dává je do kontextu s lokálními událostmi, s dějinami holocaustu i s protifašistickým odbojem. Po 70 letech od konce války se tak příběh Karla Weiricha vrací do České republiky díky Karmelitánskému nakladatelství, které knihu přeložilo do češtiny a vydalo s titulem „Spravedlivý riskuje“. Více na http://cz.gariwo.net a www.kna.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 23. 10. 2015