Vyhledávání Menu

Nešpory ke cti sv. Petra a Pavla

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Slavnostní nešpory se za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP konají v neděli 29. června 2014 od 19.00 hodin ve vyšehradské bazilice.

Při bohoslužbě budou rovněž oslavena kněžská výročí. P. Antonín Doležal, emeritní probošt vyšehradské kapituly, a P. Jordán J. Vinklárek OP, emeritní správce vyšehradské farnosti, oslaví 50 let kněžské služby. Vyšehradský kanovník Mons. Aleš Opatrný oslaví 40 let své kněžské služby.

Královskou kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil Vratislav II. 29. června 1070 jako protiváhu kapituly svatovítské. Pro neshody se svým bratrem Jaromírem, který byl pražským biskupem v letech 1068 – 1090, dokonce sám přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad. Kapitula s titulem capitulum peringigna (tj. velmi významná kapitula) byla potvrzena papežem Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo Svatému Stolci) ji vyhlásil až papež Lucius II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena arcibiskupu pražskému. S vyšehradskou kapitulou je neodmyslitelně spjata historie celého Vyšehradu. Více na www.kkvys.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 26. 06. 2014