Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Netradiční pobyt v klášteře kapucínů

Na mladé lidi čeká bohatý program. Budou pracovat, modlit se, účastnit se mší svatých. Mohou si prohlédnout město, absolvovat společně letní koupání či strávit večer u táboráku. Na stravu a pobyt si účastníci vydělají prací vlastních rukou. Více na www.kapucini.cz.

Společenství bratří kapucínů (Ordo Fratrum Minorum Capucinorum) je řeholním řádem inspirovaným duchem sv. Františka z Assisi. Charisma řádu vyjádřil sv. František v úvodu své Řehole: „Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.“ Do Českých zemí přišli kapucíni přes Vídeň kolem roku 1600, usadili se v Praze. Kromě kláštera v Praze na Hradčanech lze v českých zemích nalézt kapucínské kláštery také v Praze na Novém Městě, v Olomouci, Brně, Mělníku a Sušici.

Kapucínský klášter na Hradčanech je nejstarším kapucínským klášterem v Čechách. Byl založen v zahradě Lobkoviců roku 1600 samotným generálem řádu Vavřincem z Brindisi, později svatořečeným. Samotní kapucíni přišli do Čech 13. listopadu 1599 na pozvání pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé a Lipé. Konvent kláštera byl vystavěn postupně během 17. století a v první polovině 18. století. Klášter je spojen krytou visutou chodbou na pilířích s Loretou. Klášterní zahrada sousedila s hradbami města, což umožnilo kapucínům roku 1632 vpustit do města císařské vojsko pod vedením Albrechta z Valdštejna, který ukončil půlroční saskou okupaci Prahy. Po druhé světové válce a době komunistické totality se v roce 1990 klášter vrátil opět kapucínům. (Aleš Pištora)

11. 07. 2012