Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

"Nic senzačního" - zamyšlení nad Josefem Čapkem

„Nejsem velký umělec: co dělám, je malé. Neumím, co umějí jiní, umím pouze to, co umím já,“ napsal Čapek ve třicátých letech.  Byl totiž natolik skutečně velký a vnitřně svobodný, že se nepotřeboval stavět na přední pozice. Rozeznal velmi brzy úskalí ambiciózních avantgardních programů, které proklamovaly svobodu tvorby, ale  osobní  názor a odpovědnost podřizovaly kolektivnímu hnutí. Uvědomoval  si  relativnost vnějších hranic pojmu  umění  a dospěl k definici umělce, která je v kontextu moderního umění  výjimečná: „Řemeslný talent nedělá umělce. Dělá ho od základu talent mravní. Totiž mravní ve smyslu osobní tvořivosti.“

Může být jeho etické pojetí  tvorby platnou alternativou i dnes? Setkání ve čtvrtek 29. dubna pořádá Centrum teologie a umění ve spolupráci s teologickou revue Salve a Českou dominikánskou provincií.

PhDr. Pavla Pečinková, CSc. (*1951) přednáší  dějiny moderního umění a dějiny estetiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zabývá se problematikou českého modernismu a kritickou reflexí současného výtvarného umění. K jejím nejdůležitějším publikacím patří  Contemporary Czech Painting (1993), sborník Splátka na dluh (2000), monografie Josefa Čapka (1995),  Josefa Lady (1998),  Jiřího Sopka (2002), Stanislava Judla (2009)  a výbor z  kritických statí Je třeba si vybrat (2007). Jejím životním zájmem je dílo Josefa Čapka, jehož soubornou retrospektivní výstavu nedávno připravila pro Jízdárnu Pražského hradu a Východočeskou galerii v Pardubicích (říjen 2009 - květen 2010). (ap)

22. 04. 2010